Chrzanów. XI Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych

Burmistrz Miasta Chrzanowa, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne zapraszają na XI MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH – HERODY.

18 stycznia 2009 r.
MOKSiR w Chrzanowie

godz.10.50 Parada Grup Kolędniczych na Chrzanowski Rynek

godz.12.00 Przeglądy Konkursowe – MOKSiR sala teatralna
godz.16.30 Rozdanie nagród

Oto kryteria oceny, którymi kierować się będzie jury :

  • tradycyjność tekstów, czyli dawne teksty przekazywane z pokolenia na pokolenie
  • tradycyjność melodii – najstarsze, mało znane kolędy, pastorałki i okolędowania
  • strój , rekwizyty i maski wykonane wg dawnych wzorów z tradycyjnych materiałów
  • charakterystyczna prezentacja każdej postaci z grupy kolędniczej w sposobie poruszania się,
    w śpiewie i mowie.

Wyłonieni przez jury laureaci uczestniczyć będą w Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej i Przeglądzie"Pastuszkowe kolędowanie" w Podegrodziu.

Szczegóły: www.moksir.ceti.pl


fot. www.chrzanow.pl

Źródło: www.moksir.ceti.pl