Wegorzewo. XXVII Międzynarodowy Przegląd Widowisk Kolędniczych „Herody 2009”

Muzeum Kultury Ludowej wraz z Towarzystwem Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" ogłaszają XXVII Międzynarodowy Przegląd Widowisk Kolędniczych "Herody 2009", który odbędzie się w dniach 29-30.01.2009 r.

Patronat KulturaLudowa.pl

XXVII Międzynarodowy Przegląd Widowisk Kolędniczych  „Herody 2009”

Widowiska realizowane w różnych konwencjach nawiązują do różnych kręgów kulturowych, narodowych i pokoleniowych związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli i Zapustów. Uczestnicy z terenu województwa, innych województw i państw ościennych.

REGULAMIN KONKURSU

CEL:

Kultywowanie i dokumentacja autentycznych ludowych tradycji kolędniczych z różnych regionów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli i Zapustów. Zainteresowanie społeczeństwa ludowym teatrem przedstawianym przez kolędników. Zachowanie od zapomnienia starych tradycyjnych kolęd.

ORGANIZATOR:

• Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
• Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych
i Obecnych „Ojcowizna”

TERMIN I MIEJSCE :

29-30. 01.2009 (czwartek-piątek) od godz. 900 w sali widowiskowej Węgorzewskiego Centrum Kultury i Promocji , ul. Bema 14.

UCZESTNICTWO:

Organizatorzy proponują występ jednej grupy w czasie nie przekraczającym 20 minut. Jurorzy będą zwracali uwagę na powiązanie widowiska z tradycją terenu, z którego grupa pochodzi, na stroje, rekwizyty kolędnicze, dekorację, dobór tekstów (mogą być w języku macierzystym danej grupy) oraz ogólne wrażenie.

Dodatkowo ocenie podlegać będzie odnalezienie i wykonanie nieznanego oryginalnego widowiska lub starej kolędy.

NAGRODY:

Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa i okolicznościowe pamiątki. Najlepsi nagrody rzeczowe.

INFORMACJE DODATKOWE

Do dnia 23 stycznia 2009 r. prosimy przysłać kartę uczestnictwa
i 1 egz. scenariusza
na adres: Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1,
11-600 Węgorzewo, tel./ fax (0-87 4273242).

Grupy występują wg kolejności ustalonej przez organizatorów (kolejność będzie znana we wtorek 27.01.2009r.
Z przykrością zawiadamiamy, że w związku z rosnącymi kosztami jesteśmy zmuszeni ustalić odpłatność za posiłek w kwocie 8 zł od osoby. Należność prosimy wpłacać na konto Muzeum Kultury Ludowej PKOBP S.A./ Pisz 60102047530000040200060459. Posiłki będą zarezerwowane tylko dla grup, które dokonały wpłaty na konto, (kartki można będzie pobrać w biurze Muzeum).Organizatorzy nie zwracają pieniędzy w przypadku wycofania się grupy 2 dni przed imprezą.

Grupy przyjeżdżają na własny koszt.

W czasie pobytu w Węgorzewie zapraszamy do bezpłatnego zwiedzenia
Muzeum i skansenu.

Wyniki przeglądu będą znane 31 01.2009r. (sobota).

Zapraszamy!

Organizatorzy

Pliki do pobrania
REGULAMIN PRZEGLĄDU »
KARTA UCZESTNICTWA »

TESTTT