Skansen w Olsztynku w elitarnym gronie muzeów

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. Tym samym muzeum znalazło się w elitarnej setce muzeów w kraju, które może poszczycić się tym wyróżnieniem.

Skansen w Olsztynku

fot. Skansen w Olsztynku

– Długo się o to staraliśmy, bo skansen w Olsztynku to unikalne miejsce nie tylko na Warmii i Mazurach, ale w całej Polsce – mówi Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

– I coraz więcej ludzi to docenia, w ubiegłym roku muzeum odwiedziło blisko 80 tys. zwiedzających. Muzeum od lat propaguje ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, więc uznanie przez Ministerstwo Kultury naszej instytucji budzi uzasadnioną radość. Ale teraz przy staraniach o wpis do rejestru musiało nie tylko podsumować dotychczasowa pracę, lecz przedstawić wizję działania w przyszłości. Dotykowa wartość to zakup odpowiedniego oprogramowania komputerowego i digitalizacja zbiorów. Wpis olsztyneckiego skansenu do Państwowego Rejestru Muzeów, a tym samym uzyskanie swoistego certyfikat jakości instytucji, jest wydarzeniem wyjątkowym, gdyż spośród 920 muzeów działających w Polsce wpisem do rejestru doceniono dotychczas tylko 99 instytucji.

Wpisu dokonał 30 grudnia 2008 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z ustawą o muzeach o wpis do Państwowego Rejestru Muzeów mogą ubiegać się tylko te placówki, które gromadzą zbiory o dużym znaczeniu dla kultury polskiej, zatrudniają wykwalifikowaną kadrę, posiadają odpowiednie pomieszczenia do prowadzenia działalności oraz stałe źródła finansowania.

Muzeum wpisane do Państwowego Rejestru zyskuje prawo do korzystania z nazwy „Muzeum Rejestrowe” oraz możliwość korzystania ze szczególnej ochrony i pomocy finansowej państwa.

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku jest instytucją Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podejmuje ona inicjatywy, które mają na celu promocję różnych okresów historii Warmii i Mazur.

Odwołując się do okresu średniowiecza, muzeum podejmuje się rekonstrukcji fragmentu murów obronnych Olsztynka z XIV w. Rozpoczynają się prace archeologiczne na „Górze Czarownic”, odkrywające okres epoki żelaza (IV w. pne). Trwają prace nad projektem archeologii doświadczalnej „Osada Amalang”, reanimujące kulturę plemion Prusów – historycznych mieszkańców Warmii i Mazur. Rozpoczął się program wzbogacania oferty muzeum, eksponującej zanikające dziedzictwo regionu: rolnictwo i świat zwierzęcy.

Źródło: wrota.warmia.mazury.pl

TESTTT