Andrzej Sowa – mistrz tradycji

Ocalić od zapomnienia muzykę Pogórza Dynowskiego, a w szczególności muzykę z repertuaru słynnej Kapeli Sowów. To główny cel projektu pt. „Andrzej Sowa – mistrz tradycji z rodziny Sowów z Piątkowej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.

– Nasze działanie skupiamy wokół Pana Andrzeja Sowy, który pracując ze swoją kapelą krzewi dziedzictwo kulturowe Podkarpacia i uczy młodzież prawidłowego posługiwania się gwarą, śpiewu, gry na instrumentach oraz miłości do tradycji. Nasz mistrz wywodzi się z bardzo znanej na terenie Rzeszowszczyzny muzykującej rodziny Sowów, której rodzinna kapela grała nieprzerwanie przez 150 lat – mówią o projekcie Organizatorzy.

Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej o samym projekcie można dowiedzieć się z filmu przedstawiającego jego założenia.

Podczas lekcji Andrzej Sowa uczy młodzież muzyki będącej spuścizną po zespole z Piątkowej. Zajęcia prowadzone przez mistrza pozwalają na rozwój kapeli „Pogórzanie”. Systematyczna praca z młodzieżą procentuje. W tym roku młoda kapela wraz z mistrzem zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w kategorii „Duży-Mały”.

W ramach niniejszego zadania zrealizowano również teledysk promujący pierwszą płytę Kapeli Ludowej
„Pogórzanie”. Nagrań dokonano w pięknej scenerii Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Młodzieżowa kapela ludowa „Pogórzanie” została założona w kwietniu 2014 r. przez p. Andrzeja Sowę i od tej chwili działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie. W jej skład wchodzą:
Marceli Grzegorzak – cymbały
Beata Marszałek – skrzypce, śpiew
Wiktoria Siry – skrzypce, śpiew
Barbara Sowa – skrzypce, śpiew
Patryk Spławiński – kontrabas
Emilia Szybiak – klarnet, śpiew
Michał Świder – śpiew

Jak zapowiada Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie do końca 2016 r. powstanie film dokumentalny o Kapeli „Pogórzanie”: pracy z mistrzem Andrzejem Sową.

Zapraszamy na www.mok.dynow.pl i www.facebook.com/mok.dynow

* Zdjęcie na górze: Kapela Pogórzanie z Andrzejem Sową, fot. Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie