Agroarte – promocja aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – twórczość ludowa i rzemiosło artystyczne

www.agroarte.pl

www.agroarte.pl

"Przenikanie się dizajnu – sztuki stosowanej ze sztuką ludową – folklorem jest tendencją obserwowaną od wielu lat. Podobnie jak w przypadku tworów przyrody, form naturalnych, wzory ludowe stają się często inspiracją dla współczesnych projektów i finalnie produktów" (fragment "Poradnik twórcy ludowego", Tomasz Budzyń i Ewa Trzcionka).

Końca dobiega projekt "Agroarte – promocja aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – twórczość ludowa i rzemiosło artystyczne – edycja 1", finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, promujący aktywność zawodową w obszarze twórczości ludowej i rękodzielnictwa oraz wpływający na poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców powiatu łowickiego. Realizatorem projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest European Culture Consulting – Culture Factory (wydawcę magazynu Purpose – przedsiębiorczość w kulturze – www.purpose.com.pl).

W ramach projektu 18 twórców ludowych powiatu łowickiego uczestniczyło w szkoleniu składającym się z trzech modułów tematycznych: Podstawy przedsiębiorczości, Europejskie i światowe trendy we wzornictwie "Folklor – szczera inspiracja w dizajnie", Eco design oraz wzięło udział w indywidualnym doradztwie obejmującym przygotowanie portfolio. W efekcie powstała baza twórców powiatu łowickiego gotowych do współpracy z przemysłem a tym samym do mobilności zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy, która została umieszczone na stronie internetowej projektu www.agroarte.pl, w zakładce "Portfolia".

Obecnie realizowany jest ostatni etap projektu – twórczość artystów ludowych regionu łowickiego jest promowana wśród firm z sektora wzornictwa przemysłowego, agroturystyki i turystyki kulturowej. Wykorzystanie umiejętności twórczych uwzględniających światowe trendy, zaspokajających potrzeby firm z sektora wzornictwa przemysłowego oraz propozycja nawiązania współpracy z łowickimi twórcami ludowymi jest szeroko rozpowszechniana w województwie łódzkim.

Osoby posiadające umiejętności twórcze zamieszkujące obszary wiejskie w większości wypadków nie mają możliwości wyjścia ze swoimi produktami poza lokalny rynek.

Dlatego aby ułatwić im kontakt z firmami zainteresowanymi współpracą powstała strona www.agroarte.pl, na której zamieszczone są portfolio i cv twórców ludowych regionu łowickiego, którzy wzięli udział w projekcie i są otwarci na nowe doświadczenia twórcze, chętnie nawiążą współpracę z firmami z sektora wzornictwa przemysłowego, agroturystyki i turystyki kulturowej.

W ramach realizacji projektu AGROARTE został stworzony "Poradnik twórcy ludowego" stanowiący kompendium wiedzy dot. przedsiębiorczości, współczesnego wzornictwa i eco designu; zawierający przykłady dobrych praktyk zastosowania wzornictwa ludowego w projektach przemysłu kreatywnego.

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem publikacji, prosimy o wyrażenie opinii na temat projektu Agroarte i odpowiedź na pytania: Czy twórczość ludowa ma szansę przetrwać? Czym dla Ciebie jest twórczość ludowa?, i przesłanie ich na adres redakcji magazynu Purpose przedsiębiorczość w kulturze (redakcja@purpose.com.pl).

www.agroarte.pl

TESTTT