Eliminacje do Kazimierza na Lubelszczyźnie

Julia Okoń, fot. Paweł Królikowski

Julia Okoń z Rudy Solskiej
Zdobywczyni Złotej Baszty w 2008 r.
fot. Paweł Królikowski

Od 26 kwietnia do 7 czerwca w 12 miejscowościach na Lubelszczyźnie odbędzie się Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. Lureaci przeglądu wezmą udział w 43. Ogolnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą (26-28 czerwca).

W Przeglądzie mogą wziąć udział:
– kapele ludowe, których skład powinien być zgodny ze wzorami naszego regionu,
– zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),
– instrumentaliści,
– śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego).

Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru zespoły śpiewacze i solistów zachęcamy do uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy, jak również pieśni weselnych, pogrzebowych, sobótkowych, żniwnych i dożynkowych oraz ballad.
W ramach Wojewódzkiego Przeglądu kapele i zespoły śpiewacze, instrumentaliści i śpiewacy wykonywać będą po trzy utwory.

W Wojewódzkim Przeglądzie mogą brać udział pretendenci do Konkursu Duży
– Mały, który polega na prezentowaniu przez dzieci tradycji instrumentalnych i śpiewaczych przejętych od mistrzów.
W Wojewódzkim Przeglądzie nie mogą brać udziału laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu z lat 2006, 2007, 2008.

W wyniku Wojewódzkiego Przeglądu najlepsze kapele, zespoły śpiewacze i soliści zostaną zakwalifikowani na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu do konkursu lub na koncerty towarzyszące.

Osoba odpowiedzialna za Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych
– Andrzej Sar, tel. (081) 532 42 07.

Adres organizatora: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010, Lublin, tel. 53-242-07, fax 53-237-75.

PASZENKI – 26 IV od godz.13.00
Wiejski Dom Kultury, tel. (083) 356 00 25
Wystąpią zespoły z powiatu parczewskiego

JANÓW LUBELSKI – 3 V od godz. 10.00
Janowski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 3, tel. (015) 872 46 77
Wystąpią zespoły z powiatu janowskiego

KĄKOLEWNICA – 9 V od godz. 10.00
Gminny Ośrodek Kultury, tel. (083) 372 21 53
Wystąpią zespoły z powiatu radzyńskiego, lubartowskiego i łukowskiego

SUSIEC – 10 V od godz. 10.00
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Tomaszowska 100, tel. (084) 665 45 17
Wystąpią zespoły z powiatu hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego

URZĘDÓW – 10 V od godz. 15.00
Gminny Ośrodek Kultury, tel. (081) 822 50 81
Wystąpią zespoły z powiatu kraśnickiego

WŁODAWA – 16 V od godz. 10.00
Włodawski Dom Kultury, ul. Wyzwolenia 4, tel. (082) 572 16 23
Wystąpią zespoły z powiatu włodawskiego

JÓZEFÓW N/WISŁĄ – 17 V od godz. 10.00
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 13, tel. (081) 828 50 78
Wystąpią zespoły z powiatu opolskiego

STYRZYNIEC – 17 V od godz. 10.00
Klub Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podl., tel. (083) 343 53 27
Wystąpią zespoły z powiatu bialskiego

CHEŁM – 24 V od godz. 12.00
Chełmski Dom Kultury, ul. Tysiąclecia 1, tel. (082) 563 06 42
Wystąpią zespoły z powiatu chełmskiego

ŻÓŁKIEWKA – 31 V od godz. 14.00
Ośrodek Kultury Samorządowej, tel. (084) 683 17 28
Wystąpią zespoły z powiatu krasnostawskiego, łęczyńskiego i świdnickiego

OBSZA – 1 VI od godz. 10.00
Gminny Ośrodek Kultury, tel. (084) 689 13 84
Wystąpią zespoły z powiatu biłgorajskiego

LUBLIN – 7 VI od godz. 10.00
Muzeum Wsi Lubelskiej, Al. Warszawska 96 (organizator WOK)
Wystąpią zespoły z powiatu lubelskiego, puławskiego i ryckiego

godz. 12.00 – Eliminacje Wojewódzkie
Wystąpią laureaci przeglądów powiatowych i międzypowiatowych

Zgłoszenia prosimy przesyłać do właściwego organizatora przeglądu,
na 14 dni przed terminem ustalonym w powyższym harmonogramie

Źródło: www.wok.lublin.pl

TESTTT