18 sesja Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

W dniach 4-9 grudnia 2023 r. w Kasane w Botswanie odbyła się 18. sesja Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Podczas spotkania oprócz dokonania nowych wpisów na Listę, pozytywnie rozpatrzono sprawozdania Stowarzyszenia Serfenta i Stowarzyszenia Twórców Ludowych, i tym samym ich akredytacja przy UNESCO na kolejny okres sprawozdawczy została utrzymana.

Podczas sesji Komitet ocenił pozytywnie wszystkie wnioski złożone przez Państwa-Strony do wpisu na Listy Konwencji:

  • 6 elementów do wpisu na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony,
  • 45 elementów do wpisu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości (w tym nowy, szósty wpis z Polski: „Polonez, tradycyjny taniec polski”),
  • 4 wnioski do Rejestru dobrych praktyk ochronnych,
  • 1 prośba o pomoc międzynarodową.

Komitet zbadał także 15 raportów Państw-Stron na temat statusu elementów wpisanych na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony, a następnie raporty okresowe dotyczące wdrażania Konwencji oraz dotyczące statusu elementów wpisanych na Listę reprezentatywną w regionie państw arabskich.

Omówiono także Raport z forum organizacji pozarządowych oraz kwestię akredytacji nowych organizacji pozarządowych i przedłużenia akredytacji organizacji już akredytowanych. Wpłynęły 73 nowe wnioski o akredytację, oraz 91 wymaganych sprawozdań okresowych  z dotychczasowej działalności już akredytowanych NGOsów do recenzji, w tym od dwóch polskich organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Serfenta i Stowarzyszenia Twórców Ludowych. To ostatnio reprezentowane było podczas posiedzenia Komitetu przez prof. Hannę Schreiber. Sprawozdania obu polskich organizacji pozarządowych zostały rozpatrzone pozytywnie, i tym samym ich akredytacja przy UNESCO na kolejny okres sprawozdawczy została utrzymana.

Na zakończenie poruszono temat 20. rocznicy Konwencji, gdyż  w roku 2023 przypadła dwudziesta rocznica uchwalenia Konwencji o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Był to jednocześnie pretekst do omówienia tzw. Wizji Seulskiej – dokumentu przyjętego z okazji obchodów 20. rocznicy Konwencji z 2003 r. w Seulu w Korei Południowej w dniach 25–26 lipca 2023 r. Wizja Seulska podsumowuje 20 lat realizacji Konwencji UNESCO i przedstawia zestaw konkretnych działań niezbędnych do wykorzystania pełnego potencjału niematerialnego dziedzictwa w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i pokoju, zwiększenia solidarności i inkluzji społecznej, ochrony różnorodności biologicznej czy reagowania na kryzysy zdrowotne, społeczne i gospodarcze.

Więcej informacji ukaże się w nowym numerze „Twórczości Ludowej”.