Miesięczne archiwum: Sierpień 2011

Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum”

Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum”

Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum” to unikatowe przedsięwzięcie ukazujące bogactwo drewnianej architektury białostocczyzny, starych drewnianych chat, zabytkowych kapliczek, cerkwi i kościołów. 16-18 września w ramach otwarcia szlaku odbędzie się objazd studyjny po miejscowościach woj. podlaskiego.

TESTTT
Serce Dzwonu – Wędrówka Śladami Studziańskich Cudów

Serce Dzwonu – Wędrówka Śladami Studziańskich Cudów

Już w drugiej połowie września, przez wsie Południowego Mazowsza przetoczy się doroczna Wędrówka Śladami Studziańskich Cudów. Wyprawa ta jest ostatnią częścią realizowanego przez Stowarzyszenie Tratwa, trzyletniego projektu Serce Dzwonu – przedsięwzięcia w całości poświęconego tradycyjnym praktykom muzycznym.

TESTTT
Muzeum Otwarte na Edukację

Muzeum Otwarte na Edukację

Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Muzeum Otwarte na Edukację”. Celem projektu jest tworzenie metod pracy z dziećmi i młodzieżą w muzeach, ze szczególnym uwzględnieniem muzeów typu skansenowskiego.

TESTTT
Cudze chwalmy, swoje znajmy

Cudze chwalmy, swoje znajmy

W Polsce dopiero ruszają działania na rzecz prawnej ochrony tradycji, zwyczajów, rytuałów, przekazów ustnych czy tańca, czyli niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Japonia prawo w tym zakresie ma od 1950 roku – była pierwszym krajem na świecie, który zaczął chronić swoje duchowe dziedzictwo.

TESTTT
Jarmark Jagielloński w Lublinie 2011

Jarmark Jagielloński w Lublinie 2011

Warsztaty rękodzieła, muzyczne i taneczne, wystawy ludowych artystów z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi oraz występy teatralne i muzyczne. To wszystko od przyszłego piątku można będzie zobaczyć w Lublinie podczas Jarmarku Jagiellońskiego.

TESTTT