Muzeum Otwarte na Edukację

Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Muzeum Otwarte na Edukację". Celem projektu jest tworzenie metod pracy z dziećmi i młodzieżą w muzeach, ze szczególnym uwzględnieniem muzeów typu skansenowskiego.

W ramach projektu powstał portal edukacjawskansenie.pl, na którym na bieżąco umieszczane są informacje na temat wszystkich organizowanych wydarzeń.

Ponadto portal służyć będzie wymianie doświadczeń oraz upowszechnianiu dobrych praktyk wśród edukatorów oraz wszystkich osób zainteresowanych edukacją muzealną w skansenach.

W dniach 9-11 września 2011 r. w Parku Etnograficznym w Tokarni (oddział Muzeum Wsi Kieleckiej) odbędzie się seminarium "Muzeum Otwarte na Edukację dla pracowników działów edukacji w muzeach.

Poprzez cykl praktycznych warsztatów, prowadzonych przez profesjonalnych edukatorów, uczestnicy seminarium wypracują nowe, atrakcyjne metody i pomysły na realizację zajęć edukacyjnych, a następnie skonfrontują je z opiniami dzieci.

Tematyka warsztatów skupiać się będzie wokół tworzenia oferty edukacyjnej dla rodzin z dziećmi, innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji artystycznej oraz metod pracy z młodzieżą gimnazjalną z wykorzystaniem technik multimedialnych, a także tworzenia oferty dla osób niepełnosprawnych.

W ramach podsumowania projektu powstanie publikacja poseminaryjna, w której znajdą się między innymi praktyczne wskazówki odnośnie do działań edukacyjnych w muzeach. Publikacja będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu.

Od 1 lipca do 15 października pracownicy zajmujący się edukacją w muzeach mają możliwość wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze zajęcia edukacyjne dla dzieci. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, a instytucja reprezentowana przez laureata pierwszej nagrody zyska tytuł "Muzeum Otwartego na Edukację".

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strona projektu www.edukacjawskansenie.pl

TESTTT