Współczesne życzenia świąteczne z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Tekst: prof. Jan Adamowski

Życzenie to niezwykle istotna kategoria kulturowa nie tylko dla współczesności ale także dla zachowań typu tradycyjnego. W kulturze ludowej różnych narodów rozwinęły się specjalne, obrzędowe formy przekazywania życzeń. Szczególnie charakterystyczne związane są z cyklami obrzędów dorocznych, w tym zimowych i wiosennych.

Łączy się to z ogólnie znanym pojęciem kolędowania (bożonarodzeniowego, noworocznego a nawet wiosennego – wielkanocnego). Wówczas to w mniej lub bardziej złożonych strukturalnie widowiskach – w nomenklaturze ludowej tzw. chodzeniach, przekazywano istotne z punktu widzenia adresata życzenia, np. o charakterze agrarnym lub wegetacyjnym – dla gospodarza, a zalotnym czy wprost matrymonialnym – dla panny i kawalera.

Według takiej intencjonalności w ludowej kulturze słowiańskiej doszło do ukształtowania się specjalnych tekstów, najczęściej śpiewanych, czyli kolęd życzących: gospodarskich, panieńskich i kawalerskich.

Ich najobszerniejszą dokumentację – poza wiekopomnym dziełem Oskara Kolberga, można również odnaleźć w wydanych w okresie już powojennym ale i w ostatnich latach publikacjach F. Kotuli[1], J. Bartmińskiego[2] i innych[3]. Podstawowy wymiar sensu życzącego tego typu tekstu wiąże się z istotą kolędy jako daru słowa przekazywanego w kontekście obrzędowego sacrum i postawy magicznej charakterystycznej zarówno dla nadawcy jak i odbiorcy. W tych bowiem warunkach życzenie nabierało dopiero mocy sprawczej, kreatywnej[4].

Zmiany cywilizacyjne, a szczególnie umasowienie przekazu drukowanego i rozwój “kultury obrazkowej” w sposób zasadniczy wpłynęły również na zmianę samych tekstów życzących jak i form ich przekazu. Etapem istotnym było tu rozpowszechnienie wysyłanych drogą pocztową kart świątecznych.

Kartka świątecznaNa takiej karcie doszło do połączenia możliwości komunikacyjnych poprzez paralelne wykorzystanie kodu werbalnego i – jako wspomagających, kodów niewerbalnych – najpierw plastycznego a następnie także dźwiękowego. Wielość zastosowanych języków komunikacyjnych niewątpliwie ubogaciła i uatrakcyjniła całość komunikatu. Jednakże ze względu na wzrastającą rolę strony plastycznej kart świątecznych doszło tu do wyraźnego zestereotypizowania się kodu werbalnego.

W ostatnich latach obserwuje się nawet drukowanie na sprzedawanych kartach ujednoliconych formułek życzących, a rola nadawcy sprowadza się tu tylko do samego podpisu. Tak robią w pierwszej kolejności instytucje, masowo wysyłające życzenia do swoich współpracowników czy klientów ale także osoby prywatne. Standaryzacja wysyłanych tego typu życzeń całkowicie pomija indywidualność adresata.

Specyficzną odmianą świątecznych życzeń “obrazkowych” są życzenia komercyjne masowo zamieszczane w prasie w jej numerach świątecznych. W każdym z zamówionych tego typu tekstów używa się słów życzyć, życzenia ale funkcją dominującą jest tu perswazja i reklama nadawcy oraz jego produktów.

W takiej sytuacji można więc mówić o odwróconej hierarchii ról komunikacyjnych. W prymarnych tekstach życzących najważniejszy jest odbiorca, wobec którego ustala się zarówno formę jak i treść życzeń, a w życzeniach prasowych na plan pierwszy wysuwa się sam nadawca, często wyspecjalizowany i jego potencjalni klienci. Nadawca bywa tu ujawniany wprost, jak to jest w poniższym przykładzie:

– “Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i radości w nowym 2008 roku życzy obecnym i przyszłym klientom Dyskont Odzieżowy” ;

lub pośrednio – poprzez specjalną konstrukcję tekstu czy stronę graficzną ukazującą logo lub produkty danej firmy:

– “Wszystkim pacjentom zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz pięknego uśmiechu na każdy dzień nadchodzącego Nowego Roku życzy Marzena Pucek z zespołem” czyli Klinika Pięknego Uśmiechu.[5]

W ostatnich latach gazetowe życzenia świąteczne o funkcji reklamowej zamawiają także osoby prywatne, w tym głównie politycy, a traktują to jako sposób nawiązania kontaktu ze swoim elektoratem. Ma on jednak charakter bardzo uproszczony.

Przełom XX i XXI wieku przyniósł wszakże jeszcze kolejną zmianę w formie i jakości przekazywanych życzeń, w tym świątecznych. Szczególnie wśród osób młodszego pokolenia ale nie tylko w tej grupie, upowszechniły się życzenia przekazywane drogą elektroniczną, których wybór przedstawiamy w drugiej części artykułu.

Nową jakością jest tu powrót do prymarnej roli słowa jako jedynego kodu realizującego przekazywanie informacji. Ale jest też aspekt techniczny, jeszcze większego umasowienia, a przez to także ujednolicania zarówno treści jak i form przekazu. Ze względu na oba powyższe czynniki w efekcie otrzymaliśmy jakby dwa typy życzeń elektronicznych:

1.teksty zindywidualizowane, wysublimowane, intencjonalnie skierowane do konkretnego – tu i teraz – adresata, czego przykładem są życzenia jakie osobiście otrzymałem na Święta Bożego Narodzenia 2007:

“Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy,
Nadziei, która nie gaśnie kiedy marzenia wydają się być dalekie,
Pokoju, który koi kiedy wszystko wyprowadza z równowagi,
Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża –
tego oraz wiele więcej życzy całym sercem…”.

2.teksty typu popularnego, o charakterze ludycznym, powielane do wielu adresatów w stylu:

“Szczęścia, zdrowia, powodzenia w dniu Bożego Narodzenia,
beczkę piwa, wiadra wódki by odgonić wszystkie smutki.
100 całusów na dodatek by smaczniejszy był opłatek” (45).

Ze względu na temat wszystkie życzenia przekazywane elektronicznie można podzielić na dwie podstawowe grupy:

1.teksty o charakterze religijnym, wyraźnie albo nawet wyłącznie nawiązujące do czasu Bożego Narodzenia i chrześcijańskiego kontekstu tych świąt (np. 10, 11, 19, 62, 70 itp.); w znacznej mierze tego typu formuły życzeniowe sprowadzają się do cytatów biblijnych lub są zaczerpnięte z innych tekstów religijnych;

2.życzenia w różnorodny sposób eksponujące pozareligijne okoliczności świętowania, jak: cele społeczne, np. pamięć o bliskich – 3, 4, 5, 23; cechy zimowej pory roku – śnieg, mróz: 1, 8, 20, 36, 39; stół i świąteczne pokarmy: 2, 44, 48, 53; intencje ogólne jak zdrowie, szczęście, radość, powodzenie: 8, 26, 51, 54 itp.; główne atrybuty świąteczne – choinka i opłatek: 7, 9, 15, 16, 28 itd.

Przedstawiony powyżej dualizm tematyczny jaki ujawnia się we współczesnych życzeniach świątecznych jest o tyle nowym zjawiskiem, że wskazuje na tendencję odchodzenie od tradycyjnego synkretyzmu genetycznego polskiej obrzędowości, która łączyła w jedną całość tradycje przedchrześcijańskie i chrześcijańskie.

W analizowanym materiale można odnaleźć jakby dwa osobne, realizowane obok siebie święta Bożego Narodzenia – chrześcijańskie, nastawione na realizację wyłącznie treści religijnych oraz święta masowe, dla których pamiątka narodzenia Chrystusa nie jest jedyną przyczyną świętowania albo już tylko pretekstem.

W zebranym materiale odzwierciedla się także konkretny czas czy okoliczność świętowania. Dało to asumpt do ułożenia przedstawianych życzeń w kilka grup. I są to:

1. typowe życzenia wigilijne;
2. życzenia składane z okazji wąsko rozumianego Bożego Narodzenia;
3. życzenia sylwestrowe i noworoczne;
4.życzenia jednocześnie odnoszące się zarówno do Bożego Narodzenia jak i do Nowego Roku.

Najwięcej przykładów traktuje łącznie Boże Narodzenie i Nowy Rok jako czas życzeń, jednak za symptomatyczne należy uznać wyróżnienie samej Wigilii jako osobnej okoliczności do składania życzeń. Wskazuje to na ugruntowaną w polskiej kulturze pozycję tego czasu jako istotnego dla nas święta.

Kartka świąteczna-wycinanka, wyk. Czesława Kaczyńska

Kartka świąteczna-wycinanka, wyk. Czesława Kaczyńska

* * *

Przedstawiony poniżej wybór przykładowych tekstów współczesnych życzeń przekazywanych drogą elektroniczną zaczerpnięty jest z kilku źródeł: z publikacji R. Duczyńska-Surmacz, SMS na każdą okazję, Warszawa 2005 (oznaczone symbolem – SMS), z ogólnych zasobów internetowych funkcjonujących jako potencjalny zestaw formuł do wykorzystania (w dokumentacji bez zaznaczonego symbolu – traktuje je jako “dobro wspólne”) oraz z tekstów faktycznie wysłanych jako SMS, a pozyskanych od różnych osób (symbol S).[6]

Forma językowa zapisów zgodna jest ze źródłem.

Życzenia wigilijne

1.Białych świąt, jeśli o tym marzysz, uśmiechu na Twej twarzy. W życiu radości i słodyczy w Dzień Wigilijny życzy…

2.Biały obrus na stoliku, iskry gonią się w kominku, pierwsza gwiazdka mruga z nieba, anioł kolędę Ci śpiewa, a pod karpia łuskami jest mój list z życzeniami. Kaśka (S – 24.12.2005)

3.Bóg się rodzi dla nas wszystkich,
W stajni płacze tak ukradkiem…
Znów odwiedzisz swoich bliskich,
I podzielisz się opłatkiem…

4.Gdy gwiazdka wigilię zaczyna do stołu siada rodzina. Ja jestem daleko stąd, lecz życzę Wesołych Świąt!

5.Gdy nadejdzie dzień Wigilii i opłatek weźmiesz w ręce, chociaż jestem gdzieś w oddali z Tobą będzie moje serce.

6.Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie, niech Cię aniołek ode mnie uściśnie. Na wigilijnym stole opłatek położy i w moim imieniu życzenia Ci złoży. Ewa (S – 24.12.2006)

7.Gdy w mroku świateł świec rozjaśnionym, wieczerza już czeka na obrusa bieli, wszystkim Wam bliskim, chociaż oddalonym ślę myśl moją z prośbą, byście ją przyjęli i opłatek ze mną dzielić chcieli.

8.Jest taki jeden wieczór, spowity śniegiem i ciszą, gdy Niebo Ziemi dotyka, a ludzie serca głos słyszą. Wszystkim ciepła i miłości w ten nadzwyczajny wieczór i szczęścia, szczęścia, szczęścia…

9.Na stole opłatek biały jak lilia, pod oknem choinka, pod nią prezenty, we wszystkich domach nastała Wigilia, niech czas jej Cię natchnie Duchem Świętym.

10.W wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda pokoju drogę wskaże. Zapomnijmy o uprzedzeniach. Otwórzmy pudła słodkich marzeń. Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak trzej królowie z dary swemi, staną cichutko za Waszym progiem, by spełnić to, co dotąd snami. Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie. Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, niech w domach będzie wam jak w niebie.

11.Że, jak mówi nam wszystkim dawne odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w naszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota
Oto, co czynić Wam każe Miłość,

Największa cnota. (
SMS na każdą okazję, s. 73).
Życzenia bożonarodzeniowe

12.Białych myśli lekkich jak puch, niech Anioł przywieje z nieba, otoczy skrzydłem nadziei, i niech kolędę zaśpiewa, bo dzisiaj jest piękny dzień, wszystko się rodzi na nowo, więc w blasku tajemnych świąt, żyj zdrowo i kolorowo życzy Asia K. (S – 25.12.2006)

13.Błogosławieństwa Bożej Dzieciny, co odkupiła ludzkości winy. W zdrowiu, spokoju niech miną święta, z wielką wdzięcznością o Was pamięta Marta (S – 25.12.2005)

14.Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Prószy śnieg czysty jak Twe serce, gdziekolwiek spojrzę tam śnieżne kobierce. Cichutko rozbrzmiewa wesoła kolęda, niech piękne będą da Ciebie te święta Magda (S – 25.12.2005)

15.Bombka na choince i gwiazda na niebie tak Bóg miłosierny zjawia się u Ciebie i daje Ci spokój radość i wiarę w te Święta radosne hojne i wspaniałe. Aneta P. (S – 25.12.2006)

16.Chciałam Wam życzyć niebieskiej choinki, śpiewającego karpia, gołego Mikołaja, fioletowego śniegu i smacznego jajka…

17.Chciałbym Ci życzyć niemożliwego, wręcz dokonania cudu boskiego, ale największym cudem zbawienia jest dla mnie fakt Twojego istnienia… (SMS na każdą okazję, s. 58)

18.Czas świąt – i znów cały świat legł w ciche, śnieżne posłanie. Grudzień już wkrótce przeminie, lecz jego piękno zostanie. Niech każda chwila tych świąt żyje swym własnym pięknem.

19.Dużo pokoju i radosnego oczekiwania na pukanie do serc maleńkiego Pana, Błogosławieństwa Bożego i wszystkiego dobrego Asia O. (S – 25.12.2005)

20.Dużo śniegu, smacznej rybki, lekkiej i niegroźnej chrypki. Uśmiechu od ucha do ucha i pogody ducha w nadchodzące święta!

21.Dużo zdrowia i radości w Twoim domku niech zagości i prezenty i śnieg biały by te święta urok miały, samych wzruszeń przy choince życzę Tobie i rodzince – Dorota (S- 25.12.2005)

22.Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
Że każdy wszystko usłyszy:
I sanie w obłokach mknące,
I gwiazdy na dach spadające,
A wszędzie to ufne czekanie?
Czekajmy – dziś cud się stanie.

23.Gdy nadejdą miłe Święta,
Niech ten wierszyk Ci przypomni,
Że o Tobie ktoś pamięta,
Ktoś, kto w dali spędza Święta!

24.Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie, niech Cię aniołek ode mnie uściśnie i przekaże serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia Asia (S -25.12.2006)

25.Ile się gwiazdek mieni na niebie, ile orzechów błyszczy się w złotku. Tyle ślę życzeń dzisiaj do Ciebie Wesołych Świąt, miły mój Kotku!

26.I znowu zima, znowu są święta, a każdy święta dobrze pamięta, więc znowu płyną życzenia zdrowia, szczęścia i powodzenia.

27.Jadą, jadą sanie w górze coś im mruga – niech ta Betlejemska gwiazdka świeci nad Tobą cały czas przynosząc szczęście i zadowolenie.

28.Jak bombka na choince i gwiazda na niebie tak Bóg miłosierny zjawia się u Ciebie i daje Ci spokój, radość i wiarę w te Święta radosne, hojne i wspaniałe. (SMS na każdą okazję, s. 59)

29.Kilo radości, mega szczęścia, giga prezentów a przede wszystkim ciepłych i spokojnych świąt życzy…

30.Kolejne Święta Bóg dał nam przeżywać, by spokój w nas mieszkał i radość żywa i Ty bądź radosny, syty i zdrowy w ten czas świąteczny i wyjątkowy.

31.Kolorowych bombeczek, dużo aniołków i gwiazdeczek, słodkiego lenistwa i wielkiego oddechu od codziennego pośpiechu życzy Agnieszka (S – 25.12.2006)

32.Merry Christmes, Christmes Merry były sobie renifery. Miały bardzo śmieszne minki, bo urwały się z choinki. Spadły w ciepły kąt. Życzę Ci WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

33.Na scyńści na zdrowie
na to Boże Narodzenie
Cobyście byli zdrowi weseli
jako w niebie janieli
Cobyście mieli pełno gosci
jako na gałązce łości
Cobyście mieli pełne łobory pełne pudła
coby wom gospodyni przy piecu nie schudła
Coby się Won darzyło kopiło
dyślem do stodoły łobruciło
Tak Wom Boze dej

HEJ HEJ HEJ

34.Na ten nadchodzący dzień piękniutki, wszystkiego najlepszego życzą Ci makówki, karpik też Ci śle życzenia, a wraz z nimi pozdrowienia.

35.Niech te Święta tak wspaniałe będą całe z bajek, niechaj gwiazdka z nieba leci, niech Mikołaj tuli dzieci, biały puch niech z góry spada, niechaj piesek w nocy gada, niech choinka pachnie pięknie no i radość będzie wszędzie! (SMS na każdą okazję, s. 62)

36.Niech w święta Bożego Narodzenia zima otula nas białym puchem, jak ciepły koc przy kominku, niech bieluteńkie gwiazdeczki skrzypią wesoło pod naszymi butami na wieczornym spacerze… (SMS na każdą okazję, s. 62)

37.Osiem życzeń świątecznych. Nie chorować! Opłatki łamać! Jadło testować! Wg łaskawości Episkopatu, (bo Episkopat lubi wypić pod kabanosa i golonkę). Kościół nawiedzać! Kolędy śpiewać! Gości tolerować! Pały nie zalać! Jednym słowem – dwa słowa – relaksować się!

38.Pachnącej lasem choinki, na stole wódki i szynki, wesołych kolędników, podarków bez liku, seksu na śniegu, mniej życia w biegu! Dużego Bałwana i zabawy do rana. (SMS na każdą okazję, s. 64)

39.Pada śnieg, suną sanki – jest renifer i bałwanki… śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają. Niech te święta będą wyjątkowe a prezenty odlotowe -życzy Justyna (S – 25.12.2005)

40.Gdy na dachu parkuje renifer,
kiedy ciepło mruczy kaloryfer,
gdy choinka zdobi najważniejszy w domu kąt,

ja ci życzę wesołych świąt (S – Koleżanka 2006).

41.Prószy śnieg czysty jak Twoje serce
Gdziekolwiek spojrzę tam śnieżne kobierce
Cichutko rozbrzmiewa wesoła kolęda
Niech piękne będą dla Ciebie te święta.
(SMS na każdą okazję, s. 64)

42.Pusty rynek. Nad dachami
Gwiazda. Świeci każdy dom.
W zamyśleniu, uliczkami,
Idę, tuląc świętość świąt.
Wielobarwne w oknach błyski
I zabawek kusi czar.
Radość dzieci, śpiew kołyski,
Trwa kruchego szczęścia dar.
Więc opuszczam mury miasta,
Idę polom białym rad.
Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta:
Jak jest wielki cichy świat!
Gwiazdy niby łyżwy krzeszą
Śnieżne iskry, cudów blask.
Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą?
Czasie pełen Bożych łask!

43.Skacze Aniołek, skacze po chmurkach,
niesie życzenia w Anielskich piórkach.
Niesie w plecaku babki i świeczki,
a w walizkach złote dzwoneczki. Wesołych Świąt! Renata A.
(25.12.2005)

44.Stołów pięknie ozdobionych, jadłem suto zastawionych i prezentów z dwa tuziny, niech zazdroszczą Wam rodziny! Żadnych sporów, żadnych kłótni, a nikt już nie będzie smutny. Grunt to dobre wieść pożycie, a karpiowi… daruj życie! I każdemu -przyjaciela, co czasami łzę ociera,… i wszystkiego, co Wam trzeba, no i jeszcze gwiazdki z nieba.

45.Szczęścia, zdrowia, powodzenia w dniu Bożego Narodzenia, beczkę piwa, wiadra wódki, by odgonić wszystkie smutki. 100 całusów na dodatek, by smaczniejszy był opłatek!

46.Święta świece zapaliły,
Pod choinką prezent lśni,
To dla Ciebie, mój Ty miły,
Żebyś o mnie często śnił!

47.Tradycyjnie, jak co roku
sypią się życzenia wokół,
większość życzy świąt obfitych
i prezentów znakomitych,
a ja życzę, moi mili,
byście święte te spędzili
tak jak każdy sobie marzy.
Może cicho bez hałasu
idąc na spacer gdzieś do lasu,
może w gronie swoich bliskich
jedząc karpia z jednej miski,
może gdzieś tam w ciepłym kraju
czując się jak Adam w raju,
może lepiąc gdzieś bałwana,
jeśli śniegu napada.

48.Tysiąca choinek w lesie, prezentów ile Mikołaj uniesie, bałwana ze śniegu i mniej życia w biegu, oraz tyle radości ile karp ma ości. Monika (S – 25.12.2006)

49.W Betlejem mieście
Zbawiciel się rodzi,
Niech się Wam mili,
Najlepiej powodzi.

50.W dniu Bożego Narodzenia, blask choinki w domu lśni. U mnie w wojsku tego nie ma, i za domem tęskno mi. (SMS na każdą okazję, s. 68)

51.W dniu Bożego Narodzenia,
Dziś składamy Ci życzenia,
Aby raźniej w duszy było,
Aby ci się długo żyło,
Aby szczęścia i radości,
Pomyślności i miłości
Z życia nigdy nie ubyło,
Aby Ci się lepiej żyło.
W życiu bez smutku i cierpienia,
Oto moje są życzenia.

52.Wesołych Świąt!
A w Święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych Świąt!
A Wesołych Gwiazdką! –
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie – najwięcej:
Zwykłego ludzkiego szczęścia.

53.Wesołych Świąt! Bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem, z gościem, co niesie szczęście! Czeka nań przecież miejsce. (SMS na każdą okazję, s. 69)

54.W tym dniu radosnym, oczekiwanym, gdzie gasną spory, goją się rany życzę Wam zdrowia, życzę miłości niech mały Jezus w sercach zagości, szczerości duszy, zapachu ciasta, przyjaźni, która jak miłość wzrasta, kochanej twarzy, co rano budzi i wokół pełno życzliwych ludzi.

55.Zdrowia takiego jak najzdrowszy rydz w lesie. Prezentów tyle, ile słoń uniesie. Szczęścia większego niż Pałac Kultury. Przygód ciekawszych niż szkolne lektury. Życia dłuższego niż włoskie spaghetti. Snów kolorowych jak barwne konfetti. Słodyczy słodszej niż tort karmelkowy. Dobrych przyjaciół na wieczór zimowy. (SMS na każdą okazję, s. 71)

56.Życzę Ci nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki, pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Wesołych Świąt! (SMS na każdą okazję, s. 73-74)

57.Życzę Ci takiej wiary, jaką miała Maryja, która nie rozumiejąc zaufała Słowu i pozwoliła, aby Bóg się Nią posłużył i dał ludziom szczęście i Ty też dawaj je innym.
Życzenia świąteczno-noworoczne

58.A że czas już świąteczny i pełen zadumy pragnę złożyć świąteczne życzenia by wszystko się nam rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. Oby wszystkie trudne sprawy porozkręcały się jak supełki, własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. Niech święta mają nastrój radosny pełen serdeczności a szczęścia nieprzerwanego potoku życzę w nadchodzącym Nowym Roku.

59.Do nieba choinki, wódki trzy skrzynki, prezentów kupę, rózgi na dupę, zajebistego wskoku do…roku, a po sylwestrowym balu dużo imprez, seksu i szmalu!

60.Dzbanek miodu, litr wódeczki, by odrzucić Twe smuteczki i sto latek na dodatek by smaczniejszy był opłatek. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

61.Jak obyczaj stary każe,
Według ojców naszych wierzeń.
Pragnę złożyć Ci życzenia,
W dniu Bożego Narodzenia.
Niech gwiazdka betlejemska,
Która świeci o zmroku,
Doprowadzi Cię do szczęścia,
W nadchodzącym Nowym Roku.

62.Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie,
Blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata płynie
kolęda na okarynie:
Lulajże, Jezuniu…
Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.

63.Jezu na sianku złożony
Któremu hołd dały bydlęta
Racz przyjąć nasze ukłony
Które niesiemy na Święta
Daj odbyć gwiazdkę wesoło
Wszystkim co sercu są mili
Racz by kochani wokoło
Przyszły Rok w szczęściu spędzili

64.Serdeczne życzonka uśmiechu i słonka… Śniegu po pas białego pod choinką dużo dobrego, a Sylwestra z Nowym Roczkiem powitaj chwiejnym kroczkiem.

65.Staropolskim obyczajem,
gdy w wigilię gwiazdka wstaje
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności
i ja życzę Ci radości,
aby wszystko się darzyło
z roku na rok lepiej było! (SMS na każdą okazję, s. 65)

66.Szczęścia, co radość daje, miłości, co niesie pokój, zdrowia, co rodzi wytrwałość, wiary, co nadzieję prowadzi, dni wypełnionych do końca, nowych wschodów słońca i niech więcej takich rzeczy Nowy Rok Ci użyczy. (SMS na każdą okazję, s. 66)

67.Śniegu po nerki
Wesołej pasterki
Prezentów moc
Seksu, co noc
Pysznego bigosu
Gwiazdki z kosmosu
I udanego wyskoku do… Roku!

68.Świąt jak beret z moheru cieplutkich. Śniegiem jak puch kaczy bielutkich. Prezentów bez liku jak ustaw o beciku. A Nowy Rok, życzę szczerze, niech będzie szczęśliwy jak Rydzyk w eterze!

69.Wesołych Świąt, pełnego brzuszka, białego puszka, humorku dobrego, Sylwka pijanego, dużo przyjemności, jedynej miłości, kogoś u boku bliskiego w… Roku!

70.Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki. Świętą noc złocista gwiazda opromienia, gromadzą się wokół przyjazne stworzenia. Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym, obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Błogosławieństwa Bożej Dzieciny w nadchodzącym Nowym Roku życzą…

71.Życzeń, które Tobie życzę na razie nie wyliczę, więc podaję pierwsze z kraju by Ci żyło się jak w raju by w wigilię u rodzinki wszyscy mieli fajne minki by przy stole chciał zagościć pakiet zdrowia i miłości i u wszystkich był tak mocny by pozostał całoroczny.

Życzenia sylwestrowe i noworoczne

72.Aby od Sylwestra cały rok był ekstra, by marzenia się spełniały, by pieniążki kieszeń Twą wypchały, a uczucia nie znikały i z serduszka wypływały.

73.Bardzo dużo prezentów,
mało w życiu zakrętów,
Dużo bąbelków w szampanie,
Kogoś, kto zrobi śniadanie,
a na każdym kroku
szczęścia w Nowym Roku!

74.Choć nie mam czarnego cylindra, chciałbym Ci z niego wyczarować na Nowy Rok same kolorowe dni, w których i dla mnie znalazłoby się trochę miejsca.

75.Fajerwerki, śnieg, muzyka, już szampana każdy łyka, Stary Rok się w Nowy zmienia, przeto szczęścia ślę życzenia.

76.Gdy sylwestrowy bal obsypie Cię deszczem konfetti i oplącze zwojami serpentyn, pamiętaj, że to ja obsypałam Cię swoimi życzeniami i oplątałam pamięcią.

77.Gwiazdora w kominie prezentów po szyje dwa metry choinki cukierków trzy skrzynki przed oknem bałwana sylwestra do rana życzy Aga J. (S – 31.12.2005)

78.Ile gwiazd w wieczornym mroku, na błękitnym niebie lśni, tyle przynieś Nowy Roku, jasnych chwil szczęśliwych dni.

79.Kolejny sylwester, lecz życzenia te same – byś w przyszłym roku zbudował zamek, byś miał sto koni, sto samochodów, byś nigdy do płaczu nie miał powodów.

80.Ktoś rozlał wódkę i colę, wszyscy tańczą już na stole, raca aż pod niebo leci, jest rok 200x, przeto śpieszę już do Ciebie, z życzeniami by jak w niebie, w Nowym Roku Ci się żyło, a szczęście przy Tobie było.

81.Kuligiem chciałam do Ciebie jechać,
lecz kare konie nie chciały czekać
Porwały sanie, mkną pod gwiazdami
a ja zostałam sama z życzeniami.
Ale gdy tylko okno otworzysz,
w świeżym płateczku życzenia złożę,
gwiazdce, co spada tutaj z obłoków
będę Ci życzyć do siego Roku!!!

82.Na wszystkie dni Nowego Roku życzę Ci wiary w sercu i światła w mroku, obyś jednym krokiem mijał przeszkody, byś czuł się silny i wiecznie młody.

83.Niech Ci Boża Dziecina pobłogosławi i szczęśliwie poprowadzi przez próg Nowego Roku, a Nowy Rok przyniesie zdrowie i wszelką pomyślność.

84.Niech Nowy Rok niesie blaski Bożej chwały, Bożej łaski, a blask gwiazdy betlejemskiej świeci wśród wędrówki ziemskiej!

85.Odszedł Rok Stary, witamy w Nowym. Czym nas Rok ten obdarzy? Czy nam przyniesie troski, zgryzoty? Czy uśmiech wywoła na twarzy? Może pomyślną nam dróżkę uściele. Da do nauki ochotę i siły, i niespodzianek zgotuje nam wiele. Przyniesie, co dobre, ominie niemiłe. O Roku Nowy bądź nam łaskawy. Obdarz nas spokojem i ochroń od złego! Niech się pomyślnie toczą nasze sprawy. Życzymy wszystkim Do siego Roku.

86.Płoną sztuczne ognie, płynie już muzyka, idzie Nowy Rok, stary już umyka, więc wznieśmy puchary, tańczmy do rana, niech los nam nie szczędzi kawioru i szampana.

87.Rok ten Nowy, Rok ten Młody,
Niech Ci błogo zajaśnieje,
Niech wśród radości i pogody
Spełni wszystkie Twe nadzieje!!!

88.Tyle słońca ile śniegu,
Tyle bombek ile szczęścia
Tyle gwiazdek ile miłości

Tego Ci życzę po NOWYM ROKU.

89.Wiele szczęścia i miłości, sukcesów i pomyślności, niech Wam zdrowie dopisuje a gotówki nie brakuje. W Nowym Roczku przesyłają i szampana popijają…

90.W następnym roku idź do przodu krok po kroku. Niech Cię nadmiar kasy nie męczy, niechaj fiskus Cię nie dręczy. Niech rodzina żyje w kupie, resztę miej głęboko w… Niech złota rybka wypije szampana, niech czyta Ci w myślach, bawi się do rana.

91.W Nowym Roku, tuż po balu oprócz szczęścia, zdrowia, szmalu, proś niebiosa by Ci dały dużo seksu i gorzały. Do Siego Roku.

92.W Nowym Roku życzę Ci 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha i 31536000 sekund miłości. Renata A. (S – 01.01.2006)

93.Zdrowia, szczęścia, pomyślności, forsy góry i miłości, mnóstwa uniesień po zmroku, życzę Tobie w Nowym Roku.

94.Bardzo dużo prezentów,
mało w życiu zakrętów,
dużo bąbelków w szampanie,
kogoś kto robi śniadanie,
a na każdym kroku,
szczęścia w Nowym Roku (S – Koleżanka 2006).

 


[1] Por. Franciszek Kotula, Hej, leluja czyli o wygasających starodawnych pieśniach kolędniczych w Rzeszowskiem, Warszawa 1970; tegoż, Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, Warszawa 1976 i inne.

[2] Chodzi tu głównie o wydawnictwo: Polskie kolędy ludowe. Antologia, zebrał, wstępem, komentarzami i przypisami opatrzył Jerzy Bartmiński, Kraków 2002.

[3] Por. przykładowe: Kolędowanie na Lubelszczyźnie, pod red. Jerzego Bartmińskiego i Czesława Hernasa, Wrocław 1986; Jan Adamowski, Śpiewanejki moje… Najwybitniejsi śpiewacy ludowi Lubelszczyzny i ich repertuar, Lublin cz. I 2003, cz. II 2005 i inne.

[4] Szerzej na ten temat zob. Jan Adamowski, Ludowe sposoby składania życzeń (słowo w kontekście kultury), “Języka a kultura” t.6, Polska etykieta językowa, pod red. Janusza Anusiewicza i Małgorzaty Marcjanik, Wrocław 1992.

[5] Oba przykłady przytoczono za wydawaną w Lublinie gazetą “Anonse” nr 1398 z dnia 24 XII 2007 roku.

[6] W zestawieniu poniższego wyboru formułek życzeń na Boże Narodzenie i Nowy Rok pomocny były wykonane pod moim kierunkiem m.in. następujące prace: magisterskie: Agnieszka Elżbieta Cegłowska, Życzenia prasowe jako gatunek tekstu, Lublin 2004; Magdalena Galińska, Współczesne życzenia świąteczne przekazywane drogą SMS i poprzez Internet (z okazji Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy), Lublin 2007 oraz praca licencjacka: Elżbieta Saja, Życzenia przesyłane drogą SMS, Sandomierz 2007.

Twórczość Ludowa, nr 1-2, 2008