Artykuły

„Kiermasz pod kogutkiem” – historia kultowej audycji Polskiego Radia

„Kiermasz pod kogutkiem” – historia kultowej audycji Polskiego Radia

Dokładnie 4 lutego 1968 roku w Programie I Polskiego Radia została nadana pierwsza audycja „Kiermasz pod kogutkiem”. Była to audycja, w której znajdowało się wszystko: piosenka i muzyka, poezja ludowa, gawędy, anegdoty, przysłowia ludowe, krótkie reportaże o wsi i kulturze wiejskiej. Wiadomo, że radio wynalazł Marconi. A kto wynalazł radiowy „Kiermasz pod kogutkiem”?

Piernikowa dynastia

Piernikowa dynastia

„Odpustowe pierniki z Kańczugi” pachniały w Kańczudze gdzieś do połowy lat 80. XX w., jeszcze prawie 10 lat po realizacji filmu o tym tytule, który zrealizowali Krzysztof Chojnacki i Teresa Ambrożewicz w 1977 r. z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Zimowe zwyczaje Serbołużyczan

Zimowe zwyczaje Serbołużyczan

Oprócz pięknych tradycji Bożego Narodzenia czy też świętowania Nowego Roku, Serbołużyczanie mają jeszcze kilka innych zimowych zwyczajów, które chciałabym tutaj krótko opisać. Skupię się na trzech najbardziej znanych, które stanowią: górnołuż. i dolołuż. nowolětka, (pol. nowolatki, niem. Neujährchen), górnołuż. ptači kwas, dolnołuż. ptaškowa swajźba (pol. ptasie wesele, niem. Vogelhochzeit) oraz górnołuż. přaza, dolnołuż. pśěza ( pol. prządka, niem. Spinte).

Polskie pieśni pogrzebowe

Polskie pieśni pogrzebowe

Obrzęd pogrzebowy wykształcił różnorodne ga­tunki słowno-muzycznych tekstów, które w swoisty dla siebie sposób przedstawiają sytuację śmierci, opisują ją i interpretują. Ze względu na pochodze­nie, czas i miejsce wykonania, sposób wykonania, zawartość tematyczną itp., wyróżnić można cztery podstawowe grupy tego typu tekstów.

Lubelszczyzna – kulturowe zróżnicowanie regionu

Lubelszczyzna – kulturowe zróżnicowanie regionu

Lubelszczyzna stanowi wyróżniającą się na tle innych regionów Polski przestrzeń, która nie tylko pod względem fizjograficznym, ale i kulturowym jest dość mocno zróżnicowana. Dająca się zaobserwować różnorodność faktów kulturowych skłania do przeprowadzenia próby wydzielenia kilku wyodrębniających się zespołów terytorialnych.