Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową w Tarnowie

Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy, fot. www.mcksokol.pl

fot. www.mcksokol.pl

Od 26 do 31 marca 2012 r. r. w salach Muzeum Etnograficznego w Tarnowie odbędzie się XXIII Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy.

Do udziału w Konkursie serdecznie zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz instytucje kultury i oświaty
z powiatów: dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego jak
również z powiatu: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego, którzy
do dziś podtrzymują i kultywują ludowe tradycje pisankarskie oraz
wytwarzają tradycyjną i współczesną plastykę obrzędową Świąt
Wielkanocnych.

Warunkiem przystąpienie do Konkursu oraz oceny prac przez Komisję Konkursową jest przesłanie do dnia 21 marca 2012 r. na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Biuro Organizacyjne w Tarnowie, Rynek 16, 33-100 Tarnów czytelnie i dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń, które stanowią
nieodłączną cześć regulaminu Konkursu. Dotyczy to prac indywidualnych
jak również prac zbiorowych (stoisk i stołów wielkanocnych).

Po przesłaniu kart zgłoszeń, prace konkursowe należy dostarczyć w dniu 26 marca 2012 roku, w godz. 9.00 – 15.00 do Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, ul. Krakowska 10.

Od 20 lat Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy wpisany został na stałe w tarnowski kalendarz imprez podtrzymujących, kultywujących i chroniących przepiękną, ludową tradycję zdobienia pisanek oraz wytwarzania przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej.

Impreza ta jest największym dorocznym spotkaniem twórców ludowych – uczestniczy w nim ok. 100 osób (dzieci, młodzież i dorośli) z 4 powiatów regionu tarnowskiego. Każdego roku Konkursowi towarzyszy wystawa oraz kiermasz wielkanocny, cieszący się dużym zainteresowaniem Tarnowian.

Program tregorocznego Konkursu:

26 marca 2012 r. (poniedziałek)

godz. 9.00 – 15.00 – przygotowanie indywidualnych prac, stoisk i stołów wielkanocnych
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, ul. Krakowska 10

27 marca 2012 r. (wtorek)

godz. 9.00 – 15.00 ocena prac w poszczególnych kategoriach
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, ul. Krakowska 10

27 – 30 marca 2012 r. (od wtorku do piątku)

godz. 10.00 – 15.00 wystawa prac przygotowanych na XXIII Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, ul. Krakowska 10

31 marca 2012 r. (sobota)

godz. 10.00 – 12.00 KIERMASZ WIELKANOCNY
godz. 12.30 rozstrzygnie Konkursu – ogłoszenie wyników
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, ul. Krakowska 10

Organizatorem Konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie

Karty zgłoszeń oraz regulamin Konkursu na stronie: www.mcksokol.pl

TESTTT