Skansen w Maurzycach miejscem inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa

Wnętrze chałupy z początku XX w. 2009 r, - Skansen w Maurzycach<br />fot. A.Kośmider.jpg

Wnętrze chałupy z początku XX w.
Skansen w Maurzycach
fot. A.Kośmider.jpg

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tegorocznym
gospodarzem uroczystości otwarcia Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce
będzie Muzeum w Łowiczu skansen w Maurzycach. Ogólnopolska inauguracja
EDD odbędzie się 8 września 2012 r.

Polska już po raz 20. weźmie udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa –
największym w Europie wydarzeniu promującym zabytki.

Miejsce
inauguracji tegorocznych obchodów EDD jest ściśle związane z hasłem
przewodnim wydarzenia „Tajemnice codzienności”.

Hasło ma przywołać
spojrzenie na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia
tu i teraz. Pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i
historyczną. „Tajemnice codzienności” zachęcają do ciekawego
rozglądania się wokół – odkrywania nieznanego, przywoływania
zapomnianego.

W skansenie w Maurzycach zwiedzającym przybliżana jest różnorodna
tematyka związana z kulturą materialną i niematerialną Księżaków oraz z
dawną sztuką i rzemiosłem ludowym.

Wyróżniająca się na tle innych
regionów w Polsce kultura ludowa ziemi łowickiej niejednokrotnie
stanowi wizytówkę nie tylko regionu, ale także Polski poza jej
granicami.

O żywotności tej kultury i jej trwaniu świadczy działające
liczne grono współczesnych twórców ludowych. Symbole takie jak strój
ludowy, wycinanki, hafty inspirują współczesnych dizajnerów,
projektantów i artystów.

Skansen w Maurzycach prezentuje zabytki dokumentujące architekturę
wiejską i sakralną ziem dawnego Księstwa Łowickiego. Obiekty
skansenowskie przeniesione zostały ze wsi tzw. księżackich,
zamieszkałych niegdyś przez grupę etnograficzną zwaną Księżakami
Łowickimi lub Łowiczanami. Ziemie dawnego księstwa, dziś określane jako
Region Łowicki, obecnie leżą na terenach powiatów łowickiego i
skierniewickiego.

Skansen zlokalizowany jest na terenie gm. Zduny, ok.7 km od Łowicza
Historia skansenu sięga lat 70. XX w., kiedy opracowano plan
koncepcyjny obiektu. Na teren obejmujący ponad 17 ha, przeniesiono do
chwili obecnej 39 zabytków architektury reprezentujących XIX- i
XX-wieczne budownictwo z terenów dawnego Księstwa Łowickiego.

Wśród
prezentowanych obiektów znajduje się 12 chałup, 8 stodół, 4 lamusy, 5
obór, 3 konstrukcje brogowe, strażnica, wiatrak i kuźnia, 3 kapliczki,
piec chlebowy oraz zespół sakralny: kościół i dzwonnica.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się w 1985 roku w hiszpańskiej Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy, gdzie zaproponowano rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych rok wcześniej we Francji Dni Otwartych Zabytków, podczas których po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzanie obiektów.

Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. Obecnie biorą w nich udział kraje członkowskie Rady Europy oraz Armenia, Azerbejdżan, Gruzja i Turcja. Polska przyłączyła się do projektu w 1993 r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej dedykowanej Europejskim Dniom Dziedzictwa: www.edd2012.pl

Więcej na temat skansenu w Maurzycach znajdziecie Państwo na stronie internetowej Muzeum w Łowiczu: www.muzeumlowicz.pl