Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2012

„Mazury i Kropka” - wyk. Jadwiga Antuszewicz, laureatka konkursu „Pamiątka regionu, Warmii i Mazur” 2011

„Mazury i Kropka” – wyk. Jadwiga Antuszewicz
laureatka konkursu „Pamiątka regionu
Warmii i Mazur” 2011

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie pt.: „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.

Celem  konkursu  jest  pozyskanie  pamiątki  regionalnej jednoznacznie  kojarzonej z Warmią i Mazurami,  służącej  promocji  regionu  oraz  stanowiącej  atrakcyjną  pamiątkę turystyczną.

Uczestnikami konkursu mogą być twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach, podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją pamiątek oraz uczniowie, studenci i kadra kierunków artystycznych

Przedmiotem konkursu mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, malarstwo na szkle, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, garncarstwo, wytwory rękodzieła artystycznego.

Termin przekazania prac konkursowych do Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-052 Olsztyn, ul. Mariańska 3, mija dnia 30 czerwca 2012 roku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

I nagroda – 5.000,-zł
II nagroda – 3.000,-zł
III nagroda – 2.000,-zł

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia znajdują się na stronie: www.wrota.warmia.mazury.pl, w zakładce TURYSTYKA.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego”.

TESTTT