Zagraj na Nowej Tradycji

Do 19 marca br. wykonawcy muzyki folkowej mogą przesyłać zgłoszenia do udziału w Konkursie „Nowa Tradycja” 2012. Jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas XV Festiwalu Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja”, który odbędzie się w dniach 17-20 maja, w Studiu Koncertowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie.

Celem konkursu jest promocja polskiej muzyki opartej na tradycyjnych źródłach, wykorzystującej nowe opracowania bliskie uchu współczesnego słuchacza.

W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy działający na terytorium Polski – zespoły (do 7 osób) lub soliści, których program będzie zawierał co najmniej trzy utwory inspirowane polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości etnicznych zamieszkujących Polskę.

Oceniany będzie repertuar, poziom wykonania, wartość opracowania muzyki i układ programu pod kątem różnorodności stylistycznej interpretacji muzyki tradycyjnej, od rekonstrukcji przez folk, jazz, po muzykę pop i elektroniczną.

Zgłoszenia należy przesyłać do 19 marca (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Polskie Radio – S.A.
Radiowe Centrum Kultury Ludowej

al. Niepodległości 77/85,
00-977 Warszawa

z dopiskiem „NOWA TRADYCJA”

lub na adres e-mail: nowatradycja2@polskieradio.pl

Kartę zgłoszenia oraz regulamin konkursu można pobrać za pośrednictwem następujących linków:

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

Na podstawie nagrań demo oraz kart zgłoszeniowych dziennikarze Radiowego Centrum Kultury Ludowej zdecydują, kto weźmie udział w konkursie. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani, zostaną o tym powiadomieni do dnia 8 kwietnia br.

Prezentacje konkursowe potrwają od 18 do 19 maja. Będą oceniane przez jury złożone z muzyków i dziennikarzy muzycznych, powołane przez Zarząd Polskiego Radia S.A. Koncert laureatów odbędzie się ostatniego festiwalowego dnia – 20 maja.

Festiwal Folkowy Polskiego Radia „Nowa Tradycja” 2012 odbędzie się w dniach 17 – 20 maja, tradycyjnie w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego przy ul. Z. Modzelewskiego 59 w Warszawie.

Obszerne relacje oraz transmisje z Festiwalu przeprowadzi radiowa Dwójka.

Szczegóły na stronie: www.polskieradio.pl/nowatradycja

TESTTT