Stowarzyszenie Serfenta

logoStowarzyszenie Serfenta to organizacja pozarządowa powstała w Cieszynie w 2006 roku, zajmująca się dokumentacją, ochroną i rozwojem tradycyjnego rzemiosła. Skupia etnologów, pedagogów, instruktorów rękodzieła artystycznego, czeladników i mistrzów rzemiosła.

W naszych działaniach koncentrujemy się na zachowaniu i popularyzowaniu unikatowego dziedzictwa kulturowego – plecionkarstwa – w Polsce i za granicą.

Podejmujemy liczne przedsięwzięcia dla ochrony tradycyjnych zawodów, staramy się prezentować w atrakcyjny sposób sztukę ludową szerokiemu gronu odbiorców, wspieramy jej rozwój poprzez innowacyjne spojrzenie. Angażujemy się w działania mające na celu wdrażanie w Polsce Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury.

Współpracujemy z ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, muzeami i innymi instytucjami publicznymi.

Jesteśmy wiodącą instytucją w dziedzinie badań nad plecionkarstwem. Mamy na swoim koncie dyplom uznania od Polskiego Komitetu do spraw UNESCO oraz tytuł „Ludowego Oskara” za najlepszy projekt badawczy realizowany w 2011 roku – „Plecionkarskim szlakiem Polski”. Możemy pochwalić się licznymi publikacjami, organizacją warsztatów plecionkarskich, tematycznych konferencji i tysiącami godzin badań terenowych w temacie rzemiosła. Jesteśmy w gronie laureatów Konkursu „Społeczny Startup. Konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne” Fundacji Ashoka.

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Serfenta
ul. Zamkowa 1 (Most Przyjaźni)
43-400 Cieszyn
email: biuro@serfenta.pl

TESTTT