Biografie: Badacze kultury ludowej

Jan Stęszewski i etnomuzykologia krajowa

Jan Stęszewski i etnomuzykologia krajowa

Spośród grona wybitnych etnomuzykologów polskich Profesor Jan Stęszewski wyróżnia się aktywnym uczestnictwem we wszystkich bodaj bieżących – od ponad 50 lat! – działaniach i kierunkach badawczych poświęconych tradycjom muzyki ludowej w Polsce.

Roman Reinfuss

Roman Reinfuss

Krystyna Reinfuss W 2010 roku minęło sto lat od narodzin mojego ojca – Romana Reinfussa. W tym jubileuszowym roku odbywały