Biografie: Badacze kultury ludowej

Ewa Bączyńska (1942–2020)

Ewa Bączyńska (1942–2020)

Wielokrotnie sama o sobie mawiała, że jest człowiekiem w drodze, pielgrzymem do coraz to nowych miejsc i ludzi. Pasja niosła Ją przez życie wypełnione ideą walki o ochronę tradycji. Toczyła nieustanne pojedynki efektownie fechtując argumentami w obronie autentyzmu w kulturze ludowej. Pokazała, że warto być odważnym. Po ciężkiej chorobie odeszła 8 kwietnia 2020 roku.

Jan Stęszewski i etnomuzykologia krajowa

Jan Stęszewski i etnomuzykologia krajowa

Spośród grona wybitnych etnomuzykologów polskich Profesor Jan Stęszewski wyróżnia się aktywnym uczestnictwem we wszystkich bodaj bieżących – od ponad 50 lat! – działaniach i kierunkach badawczych poświęconych tradycjom muzyki ludowej w Polsce.

Roman Reinfuss

Roman Reinfuss

Krystyna Reinfuss W 2010 roku minęło sto lat od narodzin mojego ojca – Romana Reinfussa. W tym jubileuszowym roku odbywały