Zapraszamy na Piknik Etnograficzny Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego

W roku 2019 mija 25 lat od momentu utworzenia szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego. Przez te wszystkie lata szlak stał się „perełką” Podlasia przyciągającą co roku wielu turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Przez cały czas jest wymieniany jako jedna z głównych atrakcji turystycznych promujących walory kulturowe Podlasia.

Jego głównym celem jest ochrona najciekawszych pracowni i ośrodków twórczości ludowej, kontynuujących wielowiekowe tradycje rękodzieła regionu oraz udostępnienie ich turystom i koneserom sztuki ludowej.

Organizowany co roku Piknik etnograficzny na szlaku jest wydarzeniem, które przyczynia się w dużej mierze do promocji regionalnego dziedzictwa
kulturowego związanego z tradycyjnym rzemiosłem i zwyczajami. Impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga licznych turystów oraz mieszkańców regionu.

W dniach od 1 do 3 maja, w godz. 11.00-17.00 rękodzielnicy i artyści ludowi zaprezentują swoje wyroby i technologie wykorzystywane do ich wytwarzania oraz będą zachęcać turystów do odwiedzenia warsztatów w trakcie sezonu.

W programie pikniku:
– zwiedzanie pracowni garncarskich i kuźni.
– prezentacja tradycyjnych technologii i form (kowalstwo, tkactwo, pisankarstwo, krajki, zabawki ludowe, rzeźba ludowa, łyżkarstwo). Uczestniczący będą mogli spróbować swych sił w każdej z nich.
-wystawa ceramiki siwej i krzyży – prac powstałych podczas Międzynarodowych plenerów ceramiki siwej i kowalstwa tradycyjnego w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie
– stoiska z regionalną, zdrową żywnością
– stoiska z ofertą turystyczną
– warsztaty tradycyjnego kiszenia
– występ zespołu Trio (2 maja) oraz kapeli Batareja (3 maja)

piknik-etnograficzny-2019

* Zdjęcie na górze: fot. W. Kowalczuk