Wielkanocne zwyczaje Serbołużyczan

Serbołużyczanie posiadają interesujące tradycje wielkanocne, z których wiele odnajdziemy w
niektórych regionach Polski, inne będą dla nas natomiast zupełnie nieznane. Dzięki zaangażowaniu
wielu instytucji, jak i osób prywatnych, przetrwały do dziś. Część z nich stanowi niemałą atrakcję
turystyczną. Warto jednak pamiętać, że coś, co dla osób z zewnątrz może być barwnym widowiskiem,
to głębokie przeżycie dla Serbów Łużyckich, dla których stanowi ono część ich tożsamości narodowej.

Wielkanocne zwyczaje Serbołużyczan