Zakopane. Odnowiono kolekcję dawnego ludowego malarstwa na szkle

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem po 13 latach prac konserwatorskich zakończyło renowację niezwykle cennej kolekcji liczącej 462 obrazy malowane na szkle. Najstarsze dzieła pochodzą z XVIII w.

Prace konserwacyjne, malarstwa na szkle z Muzeum Tatrzańskiego trwają od 2003 roku. W tym roku dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokończono konserwację ostatniej partii 107 obrazów.

„Dzięki przeprowadzonym pracom jedna z najcenniejszych i najstarszych kolekcji Muzeum Tatrzańskiego w całości odzyskała swoją świetność. Stanowi to dla nas zwieńczenie 13-letnich konsekwentnych starań, a efekt prac napawa nas ogromną satysfakcją” – pisze na stronie Muzeum Agata Nowakowska-Wolak, kierownik działu konserwacji Muzeum Tatrzańskiego.

Kolekcja malarstwa na szkle Muzeum Tatrzańskiego została zebrana przez największych fascynatów i pierwszych badaczy kultury ludowej na Podhalu. Obrazy powstały w drugiej połowie XVIII w. i w pierwszej połowie XIX w.

„Muzealny zbiór dawnego malarstwa na szkle liczy 462 obrazy olejne na szybach szklanych i lustrzanych, pochodzące z różnych warsztatów z XVIII i pocz. XIX w. Większość z nich, ze względu na wiek, kruchość podłoża i procesy starzenia się malatury i uszkodzenia, wymagała pilnej konserwacji. Obecnie po systematycznych pracach cała ta krucha, unikatowa kolekcja została zabezpieczona i zrewaloryzowana” – czytamy dalej na stronie.

W najbliższych latach Muzeum planuje wystawę odnowionych dzieł wraz z towarzyszącą jej konferencją naukową, poświęconą kolekcji i problematyce jej konserwacji.

* Zdjęcie na górze: Matka Boska Bolesna przed i po konserwacji, fot. www.muzeumtatrzanskie.pl

Źródło: www.muzeumtatrzanskie.pl