Za fasadą folkloru

Zauresh z Kazachstanu, inspiracja: fenomen koni w Kazachstanie, fot. organizatorzy

Zauresh z Kazachstanu
inspiracja: fenomen koni w Kazachstanie
fot. organizatorzy

„Za fasadą folkloru” to akcja fotograficzna mająca na celu podkreślenie trwałości folkloru i tradycji w świadomości społeczności śląskiej.

Poprzez trójdzielny cykl, staraliśmy się nawiązać do wielorakich aspektów oscylujących wokół pojęcia folkloru, tym samym zmierzając się z problemem nawarstwienia się przez lata gry pozorów i stereotypów.

W związku z powracającymi kierunkami nastawionymi na zaznaczanie narodowej indywidualności oraz jednocześnie silnymi wpływami wielokulturowości, pragniemy pokazać ten szczególny moment oraz ludzi w tej konkretnej sytuacji, docierając do ich sposób myślenia o regionie, o tym co " nasze" oraz o tym co teoretycznie "obce".

Podejmując próbę uchwycenia świadomości zmian i istniejących zawirowań wokół pojęcia folkloru posłużyliśmy się w tytule projektu metaforą fasady- warstwy, za którą, po przedostaniu się poza grę mylnych osądów kryje się prawda. Projektem będziemy chcieli uświadomić społeczeństwo o istocie przekształceń kultury. Głównie zależy nam grupie ludzi młodych, wśród których nieznajomość tradycji staje się źródłem schematycznego myślenia, nie pozbawionego mylnych uogólnień.".

Tak o swoim projekcie opowiada Angelika Dobrzyńska pomysłodawczyni oraz koordynatorka,
członkini Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego.

Realizowany projekt dotyka aspektu wielokulturowości. Do zdjęć zaproszono ośmiu reprezentantów innych krajów, mieszkających na stałe lub tymczasowo na terenie Śląska, głównie studentów w ramach programu Erasmus.

Na fotografiach przedstawiono przemieszanie teoretycznie przeciwstawnych prądów kulturowych, postacie wtłoczone zostały w scenerie przypisane ich kulturze, bądź uchwycone z przedmiotem kojarzącym się z ich narodowością, natomiast jedynym "niepasującym" elementem były polskie stroje ludowe.

Dodatkowo ważnym elementem dla pomysłodawców akcji była promocja Śląska. Każda sceneria wybrana była celowo, stąd hałdy katowickie, Kopalnia Ćwiczebna w Dąbrowie Górniczej, ulica Mariacka w Katowicach, Nikiszowiec itd.

Zakładanym efektem zdjęć było zastanowienie się nad kategoryzowaniem "swój", a "obcy". Celem- ukazanie mocy współtworzenia ciągłości kultury przez inne narodowości, na zasadzie wzbogacania jej, a nie zespalania się z nią. W załącznikach prezentuje materiał zdjęciowy, jednakże nie są to nasze ostateczne zdjęcia przewidziane na wystawę.

W zdjęciach wzieli udział cudzoziemcy z krajów takich jak: Hiszpania, Kazachstan, Chiny, Nigeria, Czarnogóra, Indie, Tajwan oraz Turcja.

Pomysł projektu zrodził się spontanicznie, natomiast samo zamiłowanie to fakt uczestnictwa w życiu Zespołu Pieśni i Tańca Katowice Uniwersytetu Śląskiego. Projekt od początku bazował na bezinteresownej pomocy ludzi. Realizatorem zdjęć jest Szymon Nawrat, który również zaangażował się w projekt charytatywnie.

Pierwszą premierową wystawą była zorganizowana 1 września w ramach Koncertu Galowego 25lecia Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego w Chorzowskim Centrum Kultury.

Aktualnie organizatorzy pracują nad drugą częścią projektu,w której pragną skupić się na sfotografowaniu przechodniów śląskich miast , tworząc wspólny wizerunek ludzi z różnych kręgów społeczno- kulturowych.

Poza fizyczną fotografią zależy im na rozmowie z napotkanymi osobami, zadaniem pytań odnoszących się do kwestii tradycji, folkloru. Fotografie jako portrety psychologiczne na tle scenerii miejskiej urozmaicone będą atrybutami śląskości- wiankiem śląskim oraz czapką górniczą, które traktujemy jako elementy nie przypisujące natychmiastowo do danej kategorii, będące jednakże dowodem poczucia tożsamości i przywiązania regionalnego.

Więcej pod adresem www.facebook.com/ZaFasadaFokloruBehindTheFacadeOfFolklore