Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego – warsztaty w Lublinie

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Stowarzyszenie Twórców Ludowych oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają na Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, które odbędą się w Lublinie w dniach 25-26 października 2012 roku.

Warsztaty stanowią kontynuację spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, które miało miejsce 18 czerwca w Warszawie (UW), cieszyło się dużym zainteresowaniem i zostało ocenione jako bardzo efektywne, tak przez środowisko praktyków zajmujących się ochroną kultury tradycyjnej, jak i przez przedstawicieli instytucji powołanych do wdrażania w Polsce Konwencji UNESCO z 2003 roku.

Cele warsztatów

Lubelskie spotkanie przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych i instytucji kultury w sprawie realizacji Konwencji UNESCO ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma na celu:

· dyskusję dotyczącą propozycji konkretnych wpisów na listy regionalne i listę krajową NDZK;

· dyskusję nad propozycjami ram formalno-prawnych wpisów na listy regionalne i listę krajową NDZK oraz na polską listę dobrych praktyk;

• ciąg dalszy wypracowywania wspólnego stanowiska dot. sposobów realizacji Konwencji oraz zintegrowania ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury jako praktyków zainteresowanych współuczestniczeniem w jej realizacji.

W programie warsztatów przewidujemy także prezentację informacji o bieżących działaniach podejmowanych w kwestii realizacji Konwencji przez MKiDN oraz NID.

Dobór uczestników spotkania zostanie dokonany w oparciu o dziedziny/obszary wymienione w Konwencji, by zachować równowagę pomiędzy poszczególnymi dziedzinami. Wzięte zostanie pod uwagę także kryterium geograficzne, by zachować równomierną reprezentację wszystkich regionów kulturowych Polski.

Spotkanie jest integralną częścią konferencji pt. Niematerialne dziedzictwo kultury: wartości – źródła – ochrona, organizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS i Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jej program otrzymają uczestnicy warsztatów, by móc wziąć udział w obradach, do czego zachęcamy.

Wstępny ramowy program warsztatów:

Miejsce: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gmach Wydziału Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

Otwarcie warsztatów: 25 października, czwartek, godz. 16.00.

Praca w grupach: 25 października, godz. 16.00 – 20.00 i 26 października, godz. 9.00 – 14.00.

Godziny podawane są orientacyjnie i nieznacznie mogą ulec zmianie w trakcie napływania zgłoszeń oraz w wyniku synchronizacji programów warsztatów i konferencji.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają obiad 26 października i przerwy kawowe. Nie zapewniają noclegu i kolacji 25 października.

Zgłoszenia

Na wypełnione formularze zgłoszeń (w załączeniu) czekamy do 25 września 2012 r. pod adresem: K_Smyk@wp.pl.

Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach otrzymają Państwo do 5 października 2012.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz warsztatowy charakter spotkania, prosimy o delegowanie z każdej organizacji po 1 osobie.

Osoba odpowiedzialna za organizację warsztatów

Dr Katarzyna Smyk – adiunkt w Zakładzie Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, członek Rady Naukowej STL oraz członek PTL o/Lublin. Kontakt: K_Smyk@wp.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny

dr Anna Weronika Brzezińska (Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego)
dr Hanna Schreiber (Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych)
dr Katarzyna Smyk (Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie)

Patronat honorowy nad warsztatami objął Polski Komitet do spraw UNESCO, patronat medialny sprawuje KulturaLudowa.p.

DO POBRANIA

wiecej.gif Warsztaty – zaproszenie

wiecej.gifWarsztaty – karta zgłoszenia

TESTTT