XXV Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach (województwo opolskie, powiat oleski) cyklicznie od 24 lat w miesiącu wrześniu organizuje Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych związanych z obrzędowością i kultywowanymi nadal zwyczajami ludowymi w cyklu rocznym.

Głównymi celami tego przedsięwzięcia jest: promowanie twórczości artystów ludowych, upowszechnianie tradycji oraz rozbudzanie zainteresowania sztuką ludową wśród dzieci i młodzieży.

1- Zdobienie jaj wielkanocnych – metoda rytownicza
2 – Zdobienie jaj wielkanocnych – metoda batikowa
3- Zdobienie jaj wielkanocnych – inne techniki zdobienia
4- Koszyczki wielkanocne
5- Palmy wielkanocne
6- Wieńce dożynkowe – tradycyjne korony żniwne
7- Wieńce dożynkowe – inne formy artystyczne
8- Maski, przebrania kolędnicze, gwiazdy kolędnicze
9- Kukły „Marzanny”
10- Tradycyjne ozdoby choinkowe
11- Szopki bożonarodzeniowe
12- Pieczywo obrzędowe i tradycyjne wypieki świąteczne
13-Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe – kwiaty z bibuły i papieru, girlandy, wieńce
14- Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe – pająki, rózgi weselne i inne ozdoby nawiązujące do lokalnych tradycji zdobnictwa

Konkurs jest otwarty i dostępny dla wszystkich grup wiekowych. Adresowany jest również do twórców zamieszkałych poza granicami kraju, a kultywujących stare zwyczaje związane z obrzędowością roczną.

Udział należy zgłosić na załączonej karcie zgłoszenia w terminie do 9 września 2016, na adres:
GOKSiR w Rudnikach
ul. Okólna 2
46-325 Rudniki
tel./fax 34/3595 068
e- mail : kultura.rudniki@wp.pl

Prace konkursowe prosimy dostarczyć w terminie do 9 września (piątek) 2016 r. do GOKSiR w Rudnikach, z wyjątkiem wieńców dożynkowych, które należy dostarczyć w poniedziałek 12 września.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 16 września 2016r. /piątek /, o godz.11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Czas trwania wystawy: 16-30 września 2016 r.

W tym roku patronat medialny nad konkursem sprawuje KulturaLudowa.pl.

Karta zgłoszenia
Regulamin konkursu

XXV Konkurs Plastyki XXV Wystawa Plastyki Obrzędowej w Rudnikach