Ponad 35 mln zł na ochronę zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego Podlasia

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotację na ochronę i renowację zabytków znajdujących się na terenie woj. podlaskiego. Wśród projektów objętych dofinansowaniem znajduje się m.in. remont dworu z Bobry Wielkiej na terenie Białostockiego Muzeum Wsi.

O zakończeniu konkursu i liście projektów, które otrzymają dofinansowanie poinformowali 18 sierpnia br. na konferencji prasowej Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno i dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego UMWP Jakub Krawczuk.

– Był to jedyny konkurs z RPO na renowację zabytków. W tej perspektywie finansowej nie ma już takich konkursów, nam jednak udało się przekonać Komisję Europejską by choć jeden taki konkurs pozostawić. 40 mln zł dotacji na zabytki to będą bardzo dobrze wydane pieniądze – powiedział Wicemarszałek Maciej Żywno.

– Kwoty dofinansowania różniły się. Największe dofinansowanie w wysokości 9,6 mln zł otrzymała Fundacja Wigry PRO na renowację Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach, najmniejsze, niemal 300 tys. zł Archidiecezja Białostocka na ochronę i cyfrowe udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego – dodał dyrektor Jakub Krawczuk.

Konkurs: Dotacje na kulturę (działanie 8.3)  trwał od 18 stycznia do 31 marca 2016 roku. Był skierowany do m.in. samorządów, organizacji pozarządowych prowadzących działalność związaną z kulturą, kościołów i związków wyznaniowych oraz rządowych i samorządowych instytucji kultury.  Wpłynęło 68 projektów. Komisja konkursowa pozytywnie oceniła 20 projektów.  Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia zatwierdził  do dofinasowania pierwszych 13 projektów o łącznej wartości 53,3 mln zł. Dofinansowanie z RPO wynosi 35,1 mln zł.

Zarząd pozostawił prawie 5 mln zł rezerwy na ewentualne i uzasadnione odwołania.

Wśród projektów objętych dofinansowaniem znajduje się: remont dworu z Bobry Wielkiej na terenie Białostockiego Muzeum Wsi (dofinansowanie 1,6 mln zł), prace konserwatorskie budynków Synagogi i Domu Talmudycznego w Tykocinie (dofinansowanie 1,3 mln zł), restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (dofinansowanie w wysokości 3,9 mln zł), konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku (dofinansowanie 2,4 mln zł), remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim (dofinansowanie ponad 800 tys zł), rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (dofinansowanie 1,8 mln zł), zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie (dofinansowanie 1,1 mln zł), remont zabytkowego kompleksu klasztornego w Szczuczynie (dofinansowanie4,1 mln zł), renowacja zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie (dofinansowanie w wysokości 6,2 mln zł), skarbiec dziedzictwa kulturowego (dofinansowanie w wysokości 1,1 mln zł), prace konserwatorskie kaplicy Matki Boskiej Studzieniczańskiej k/Augustowa (dofinansowanie w wysokości prawie 500 tys. zł).

* Foto: www.wrotapodlasia.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego