Wystawa „Żywieccy rzeźbiarze – żywieckie kiermasze”

Rzeźba Michała Boczka (1900–1988) z Jeleśni.png

Rzeźba Michała Boczka (1900–1988) z Jeleśni

Na wystawie prezentowane są rzeźby rzeźbiarzy żywieckich, a także i innych, związanych z kiermaszami sztuki ludowej, organizowanymi co roku w Żywcu podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Wystawę można oglądać do 30 września 2014 r. 

Ludowa muzyka, śpiewy, tańce, sceniczne prezentacje tradycyjnych zwyczajów i obrazków z życia dawnej wsi, rękodzieło ludowe i artystyczne tworzą niepowtarzalny klimat odbywających się w Żywcu znanych imprez folklorystycznych. Tydzień Kultury Beskidzkiej (od 39 lat) oraz Festiwal Folkloru Górali Polskich (od 44 lat) trwale wpisują się w żywiecki krajobraz kulturowy. Koncerty polskich i zagranicznych zespołów, muzyków i śpiewaków ludowych przyciągają spore rzesze odbiorców.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się imprezy towarzyszące występom, okolicznościowe wystawy oraz kiermasze sztuki ludowej. Trudno wyobrazić sobie TKB i FFGP bez straganów z rzeźbionymi figurkami, za¬bawkami, konikami, ptaszkami, bibułkowymi kwiatami, koronkowymi lub haftowanymi serwetami i innymi wyrobami ludowego rękodzieła. Kontynuatorzy ludowych tradycji, ludowi twórcy, artyści nieprofesjo¬nalni przybywają, aby zaprezentować swoją twórczość, spotkać znajo¬mych, poznać nowych artystów oraz sprzedać swoje dzieła miłośnikom sztuki ludowej czy kolekcjonerom.

Ludowe świątki są nieodłącznym elementem kiermaszów. Pojawiają się tutaj w nowym kontekście, odmiennym od tradycyjnego, z którego się wywodzą. Czy są one wobec tego nadal takie same jak kiedyś, w tradycyjnej kulturze ludowej? Czy mimo zmienionej funkcji zachowały dawną formę? Kim byli i są ich wykonawcy i odbiorcy?

[…] Kamienne figury powstawały w mniej lub bardziej odległych ośrodkach kamieniarskich, drewniane świątki z reguły w lokalnym środowisku. Rzeźbili je często rzemieślnicy, biegli w obróbce drewna, ale prostsze, bardziej naiwne formy tworzono także we własnym zakresie – głównie dla siebie i najbliższych. Wszystkie zaspokajały potrzeby związane z kultem religijnym. Przy pracy inspirowano się obiektami sakralnymi z kościołów i kapliczek. Z reguły ich kształt odtwarzano z pamięci, a forma zależała od możliwości surowca. Taki sposób tworzenia był i jest charakterystyczny dla wielu współczesnych żywieckich rzeźbiarzy ludowych. […]

Barbara Rosiek
(fragment tekstu z katalogu wystawy)

W Dziale Etnograficznym Muzeum Miejskiego w Żywcu, Kawiarni Rycerskiej i w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej eksponowane będą rzeźby następujących twórców:
Ryszard Biel, Leszek Cieślik, Jakub Derwich, Włodzimierz Dorula, Karol Englert, Andrzej Ficoń, Anna Ficoń, Jan Ficoń, Andrzej Hetnał, Anna Hulka, Józef Hulka, Władysław Kastelik, Roman Kokociński, Paweł Kos, Szczepan Kos, Jan Kowalczyk, Józef Kubica, Stanisław Kuchejda, Józef Kupczak, Stanisław Kwaśny, Józef Lasik, Bogumiła Leśniak, Emilia Leśniak, Kazimierz Masny, Bronisław Mieszczak, Władysław Murański, Tadeusz Ostrowski.

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Muzeum Miejskie w Żywcu
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej
Starostwo Powiatowe w Żywcu

Kuratorzy: Zbigniew Micherdziński, Barbara Rosiek

TESTTT