Wystawa „Stanisław Koguciuk. Tematy religijne”

Stowarzyszenie Twórców Ludowych oraz Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej zapraszają na wystawę malarstwa pt. „Stanisław Koguciuk. Tematy religijne”. Wernisaż odbędzie się 4 czerwca 2016 r. o godz. 16.00 w Galerii Sztuki Ludowej STL w Lublinie. 

Stanisław Koguciuk to jeden z ostatnich autentycznych malarzy ludowych, nazywany jest Nikiforem z Lubelszczyzny. Urodził się na Wołyniu, obecnie mieszka w Pławanicach, małej wsi na Lubelszczyźnie. Przygodę z malarstwem rozpoczął dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych, a jego pierwsze prace powstawały na rękawach obciętych od koszuli, sprzedawał je na targu w Chełmie.

Na początku lat siedemdziesiątych swoje pejzaże po raz pierwszy zaprezentował na wystawie zbiorowej w Chełmskim Domu Kultury. Kolejne lata przynosiły już tylko sukcesy, które przyczyniały się do stopniowego wzrostu popularności. Artysta uczestniczy w wielu konkursach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Jedną z najcenniejszych jest Nagroda im. Oskara Kolberga. Otrzymał ją w 2012 r. od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla kultury ludowej. Jego prace prezentowane są na wystawach zbiorowych i indywidualnych, znajdują się w zbiorach wielu muzeów w całej Polsce. Znaczna część jego obrazów trafiła jednak do prywatnych kolekcjonerów w kraju i zagranicą.

W ciągu swojej pięćdziesięcioletniej działalności artystycznej namalował ponad dwadzieścia tysięcy obrazów. Malarstwo wypełnia całe jego życie, tworzy z wyobraźni, głównie na wystawy, na konkursy tematyczne, dla kolekcjonerów i zwykłych klientów. Obrazy maluje przy świecach, na płycie pilśniowej farbami olejnymi, oprawia je w skromną, drewnianą ramkę, którą także sam wykonuje. W jego twórczości dominują rodzime pejzaże, przywołujące sceny z życia dawnej wsi, zapomniane już zwyczaje i obrzędy. Odrębną grupę stanowią tzw. Humory, niewielkie obrazki satyryczne opatrzone krótkim tekstem, którymi doskonale komentuje otaczająca go rzeczywistość.

Stanisław Koguciuk, fot.Kazimierz Kraczoń

Stanisław Koguciuk, fot.Kazimierz Kraczoń

Wystawa – Stanisław Koguciuk. Tematy religijne – jest pierwszą indywidualną wystawą artysty, na której zaprezentowano tylko obrazy o tematyce religijnej. Ta część jego twórczości jest wciąż mało znana i dotychczas nieopisana. Artysta na swój sposób przedstawia na nich znane sceny ewangeliczne: Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Ucieczkę do Egiptu, Spotkanie z Samarytanką, Wjazd do Jerozolimy, Ostatnią Wieczerzę, Ukrzyżowanie i in. Maluje tylko historie z Nowego Testamentu. Wymyślił także własny obraz ludowej Madonny, którą przedstawia z małym Jezusem w otoczeniu kwiatów i aniołów. W tematykę ekspozycji wpisują się też prace ilustrujące doroczne święta religijne kultywowane w przestrzeni wsi (Majówka), parafii (Odpust, Święcenie pokarmów) lub domu (Wigilia).

Większość prac została namalowana przez artystę specjalnie na tę wystawę, są wśród nich przedstawienia już powszechnie znane i wielokrotnie przez niego powielane (np. Ostatnia Wieczerza, Droga Krzyżowa), a także takie, które w przestrzeni wystawienniczej pojawiły są po raz pierwszy (Zwiastowanie, Chrzest Jezusa, Rozmnożenie chleba).

Prezentowane na wystawie prace doskonale oddają postawę samego twórcy, człowieka bardzo skromnego i religijnego, pełnego pokory i bezgranicznie oddanego Bożej Opatrzności. Wszystkie obrazy są artystyczną wizją sacrum, skłaniają do zadumy i refleksji…

Obraz Stanisława Koguciuka, fot. Paweł Onochin STL

Obraz Stanisława Koguciuka, fot. Paweł Onochin STL

Wernisaż wystawy odbędzie się 4 czerwca 2016 r. o godz. 16.00.
W trakcie spotkania wystąpi Kapela Butrynów.

Scenariusz i kuratorium wystawy: Katarzyna Kraczoń

Czas trwania wystawy: 4 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

Miejsce: Galeria Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych , ul. Grodzka 14, Lublin

Organizator: Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej

Patronat medialny: Twórczość Ludowa, KulturaLudowa.pl, Gość Niedzielny, Radio Lublin

Oprac. Katarzyna Kraczoń

* Zdjęcie na górze: Obraz Stanisława Koguciuka, fot. Paweł Onochin STL

koguciuk plakat-www_min