Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa

Znasz twórców, badaczy czy miłośników małopolskiego dziedzictwa lokalnego, którzy poświęcają się zupełnie zachowaniu pamięci o tych tradycjach? Pielęgnują dawne zwyczaje, gwarę, utrwalają dorobek lokalnych społeczności czy ginących zawodów? Zgłoś ich do piątej edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa.

Do 15 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa, która jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w naszym regionie. Zwycięzców poznamy w lipcu. Pula środków na nagrody wynosi w sumie 20 tys. zł.

– Od kilku lat wokół niezwykłej postaci profesora Romana Reinfussa, wybitnego znawcy i miłośnika lokalnych kultur, budujemy jak najlepszą atmosferę dla ambitnych projektów z tej dziedziny. Promujemy dorobek lokalnych społeczności, przyczyniamy się do zachowania pamięci o ich zwyczajach. Nie mam wątpliwości, że taka nagroda w Małopolsce – województwie tak mocno zakorzenionym w tradycji i folklorze – musiała powstać – podkreśla Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego odpowiedzialny m.in. za sprawy ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wnioski o nagrodę składać mogą do 15 czerwca br.: instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami; instytucje kultury; szkoły i uczelnie wyższe; kościoły i związki wyznaniowe; organy gminy, powiatu, województwa, jednostki organizacyjne administracji publicznej oraz sami członkowie kapituły nagrody.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzór wniosku są dostępne tutaj.

Nagroda jest przyznawana w trzech stopniach. Zdobywca I nagrody otrzymuje 10 000 zł, drugiej – 6 000 zł, a trzeciej – 4 000 zł. Laureatów wybiera kapituła złożona z wybitnych ekspertów w dziedzinie etnografii i kultury.

Przypomnijmy, że patron nagrody – prof. Roman Reinfuss – urodził się 27 maja 1910 r., a zmarł 26 września 1998 r. w Krzywaczce pod Krakowem. Był wybitnym etnografem i badaczem sztuki ludowej, związanym swoją twórczością naukową z góralszczyzną karpacką, a w szczególności z Łemkowszczyzną.

* Na zdjęciu: Zespół Lubań,  fot. J. Waruś 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego