Wykonaj tradycyjną ludową rzeźbę

Możliwość bliższego poznania dziedzictwa kulturowego Warmii, a szczególnie ludowej rzeźby warmińskiej i samodzielna praca twórcza – to cel warsztatu, na który 25 września zaprasza Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Warsztaty odbędą się we wsi Godki (gm. Jonkowo). Udział jest bezpłatny.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Warmio, quo vadis?”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Adresowany jest do młodzieży (w wieku powyżej 16 lat) i osób pełnoletnich, niebędących artystami profesjonalnymi ani twórcami ludowymi, w szczególności do mieszkańców terenów wiejskich Warmii, a także województwa warmińsko-mazurskiego oraz kraju. Miejscem pracy twórczej będzie Gospodarstwo Ekologiczne Pani Doroty Łepkowskiej (Godki 22, 11-042 Jonkowo). Warsztat odbędzie się 25 września br. w godz. 10-19, do Godek uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

–  O duchowości dawnych Warmiaków i przykładach historycznej ludowej rzeźby z tego regionu, które zachowały się w zbiorach muzealnych, opowie Angelika Rejs z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – zachęcają organizatorzy. – Naszym marzeniem jest ożywienie zainteresowania dziedzictwem sztuki ludowej na Warmii, zachęcenie różnych osób do podjęcia własnych prób twórczych na polu rzeźby inspirowanej twórczością i duchowością ludowych rzeźbiarzy warmińskich.

Zadanie będzie polegało na próbie odtworzenia bądź twórczego nawiązania do wybranych historycznych rzeźb pod okiem artysty ludowego. Zapewnione zostaną niezbędne materiały plastyczne, drewno, dłuta oraz wyżywienie.

– W części twórczej uczestnicy poznają podstawy pracy w drewnie i sami zmierzą się z formą ludowej rzeźby o tematyce religijnej, którą dawniej często można było spotkać w warmińskich kapliczkach przydrożnych i przydomowych – mówi Ewa Bednarska–Siwilewicz, artysta plastyk w CSE „Światowid” w Elblągu i komisarz warsztatu. – Wykonane prace będą mogły zostać przekazane opiekunom wybranych kapliczek, tak aby mogli oni zdecydować czy umieścić nowe rzeźby w miejsce tych, które znikły, uległy degradacji czy zostały skradzione. Ten pomysł podsunęła nam Pani Angelika Rejs.

Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona, a o udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń. Te przyjmowane są do 7 września do godziny 14. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty, która stanowi załącznik do regulaminu i wraz z regulaminem jest dostępna na stronach internetowych: swiatowid.elblag.pl oraz eŚwiatowid.pl. – Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminem – dodają organizatorzy. – Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją jego zapisów bez zastrzeżeń.

Wystawa, która zaprezentuje wyniki warsztatu oraz organizowanego w Godkach w dniach 23-29 sierpnia pleneru artystycznego, odbędzie się 18 października 2016 r. o godz. 17 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Przed wernisażem zaplanowano spotkanie na temat dziedzictwa kulturowego Warmii. Na wystawę i spotkanie wstęp jest bezpłatny, realizatorzy projektu już dziś zapraszają na nie wszystkich zainteresowanych tematyką regionalną.

Partnerami projektu są: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie wraz z delegaturą w Elblągu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Stowarzyszenie JANTAR z Elbląga oraz portal kulturaludowa.pl.

*  Fot. Agnieszka Jarzębska