WspółŚNIĆ dziedzictwo – II Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu

To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń dla pasjonatów, badaczy i menadżerów kultury regionalnej w Polsce – we wtorek rozpocznie się II Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu, który w tym roku odbywa się pod hasłem „WspółŚNIĆ dziedzictwo”.

– Nasza kultura regionalna jest niezwykle silna, nie mniej jednak, wymaga z naszej strony troski o zachowanie, ale także myślenia o jej rozwoju. To nie może być skostniała rzeczywistość. W związku z tym pojawiła się idea organizacji cyklicznych kongresów regionalnych, skoncentrowanych na naszej tożsamości, a także uwzględniających bogactwo regionów naszego kraju – wyjaśnia ideę wydarzenia jego inicjator Leszek Zegzda z zarządu województwa.

W tym roku Kongres Kultury Regionów zaplanowany w dniach 18-20 października rozpocznie wystąpienie wybitnego naukowca prof. dr. hab. Jerzego Vetulaniego, który mówić będzie o neurobiologii regionalizmu. Na uczestników wydarzenia czekają warsztaty oraz panele tematyczne poświęcone m.in. współczesnemu odbiorowi tradycji, zarządzaniu czy komunikacji dziedzictwa, muzyce jako transjęzykowi oraz nowym dyskursom w rozmowach o tożsamości.

1. WSPÓŁCZESNY ODBIÓR TRADYCJI
opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Fatyga
moderator: dr Krzysztof Duda

paneliści: dr Hanna Schreiber, dr Joanna Dziadowiec, Henryk Dumin, Monika Wiejaczka

2. ZARZĄDZAĆ DZIEDZICTWEM
opiekun naukowy: dr hab. Łukasz Gaweł
moderator: dr Anna Góral

paneliści: Krzysztof Markiel, Michał Murzyn, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko

3. KOMUNIKOWAĆ DZIEDZICTWO
opiekun naukowy: ks. prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż
moderator: Krzysztof Trebunia-Tutka

paneliści: prof. dr hab. Wojciech Burszta, dr Katarzyna Drąg, red. Bernadetta Cich, red. Grzegorz Kościński

4. TOŻSAMOŚĆ – NOWE DYSKURSY
opiekun naukowy: dr hab. Kazimierz Sikora
moderator: Bartłomiej Koszarek

paneliści: prof. dr hab. Józef Kąś, prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, dr hab. Anna Mlekodaj, dr Artur Czesak

5. MUZYKA – TRANSJĘZYK DZIEDZICTWA
opiekun naukowy: dr Weronika Grozdew-Kołacińska
moderator: Dorota Majerczyk

paneliści: prof. Piotr Dahlig, prof. Zbigniew Przerembski, dr hab. Maria Pomianowska, dr Tomasz Nowak, red. Maria Baliszewska

Spotkania mają stać się okazją do wymiany myśli pomiędzy teoretykami i praktykami z różnych dziedzin. To zetknięcie różnych  punktów widzenia pozwoli przypisać dziedzictwu kultury tradycyjnej różne funkcje we współczesnym świecie. Spotkania mogą stać się także inspiracjami do tematów kolejnych Kongresów Kultury Regionów.

To jednak nie koniec: w ramach Kongresu zaplanowano m.in. uhonorowanie zasłużonych dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski, wystawę niezwykłych fotografii „Czerpiąc u źródła” czy widowisko „Podarek – Żywobycie Marii i Jana”.

Spotkanie regionalistów odbędzie się w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w dniach 18 – 21 października. Cześć wydarzeń Kongresu odbywać się będzie w urokliwym Rytrze.

W tym roku portal KulturaLudowa.pl sprawuje patronat medialny nad wydarzeniem.

Program, szczegółowe informacje na stronie www.kultura-regionow.pl.

Źródło: organnizatorzy / www.malopolska.pl