Zimowe obrzędy i zwyczaje w Beskidzie Żywieckim i Śląskim – seminarium i warsztaty

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej zaprasza na seminarium połączone z warsztatami „Zimowe obrzędy i zwyczaje w Beskidzie Żywieckim i Śląskim”. Warsztaty przeznaczone są dla instruktorów i kierowników grup kolędniczych i obrzędowych, regionalnych zespołów pieśni i tańca oraz folklorystów, muzyków i etnografów.

Warsztaty są nieodpłatne. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warunkiem uczestnictwa w nich jest przesłanie karty zgłoszenia do 24 października 2016 r. pod adresem: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie pod adresem e-mailowym: folklor@etnofoto.net (karta zgłoszenia tutaj).

PROGRAM

Program warsztatów Zimowe obrzędy i zwyczaje w Beskidzkie Żywieckim i Śląskim

I dzień – 5 listopada 2016 r. (sobota)
MCK w Żywcu, Klub Papiernik , ul. ks. Prałata Stanisława Słonki 31

Zimowe obrzędy i zwyczaje na Żywiecczyźnie

 • godz. 11.00 – 12.30 – Zimowe obrzędy i zwyczaje na Żywiecczyźnie (od św. Andrzeja do zapustów), ze szczególnym uwzględnieniem grup kolędniczych z szopką i gwiazdą – wykład Barbary Rosiek, etnografa z Muzeum Miejskiego w Żywcu (I cz.)
 • godz. 12.30 – 13.00 – Przerwa
 • godz. 13.00 – 14.30 – Zimowe obrzędy i zwyczaje na Żywiecczyźnie (od św. Andrzeja do zapustów), ze szczególnym uwzględnieniem grup kolędniczych z szopką i gwiazdą – wykład Barbary Rosiek, etnografa z Muzeum Miejskiego w Żywcu (II cz.)
 • godz.14.30 – 15.30 – Występ kolędników z szopką ruchomą z Zespołu Roztoka z Czernichowa. Tradycje kolędnicze rodziny Kosów – Roman Kos
 • godz. 15.30 – 16.00 – Występ kolędników z szopką z Rajczy
 • godz. 16.00 – 16.30 – Przerwa
 • godz. 16.30 – 17.00 – Ostatkowy taniec obrzędowy bon, w wykonaniu członków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka z Żywca
 • godz. 17.00 – 18.30 – Naukę tańców górali żywieckich (m.in. bon, koń) poprowadzi Krystyna Kwaśniewska, choreograf.

II dzień warsztatów – 6 listopada 2016 r. (niedziela)
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce, ul. Dworcowa 1

Zimowe obrzędy i zwyczaje na żywiecczyźnie – dziady, szlachcice i jukace

 • godz. 13.00 – 13.30 – występ grupy obrzędowej Kamieńcoki z Milówki – Muzeum Stara Chałupa, ul. Piastowska 1 lub (w razie złej pogody) OSP, ul. Dworcowa 21
 • godz. 14.00 – 16.00 – Zimowe obrzędy i zwyczaje na Żywiecczyźnie – dziady, szlachcice i jukace (geneza, charakterystyka poszczególnych grup i występujących w nich postaci) – wykład Barbary Rosiek, etnografa z Muzeum Miejskiego w Żywcu
 • godz. 16.00 – 16.30 – Znaczenie muzyki w grupach obrzędowych – wykład Czesława Węglarza, muzyka
 • godz. 16.30 – 17.30 – Na styku dwóch światów. Między tradycją a współczesnością – przykład dziadów żywieckich – wykład Małgorzaty Kiereś, etnografa, kierownika Muzeum Beskidzkiego w Wiśle
 • godz.17.30 – dyskusja prowadzona przez Małgorzatę Kiereś.

III dzień warsztatów – 19 listopada 2016 r. (sobota)
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle, ul. Pawła Stellera 1

Zimowe obrzędy i zwyczaje w Beskidzie Śląskim i na Ziemi Cieszyńskiej

 • godz. 10.00 – 12.00 – Najstarsze formy kolędowania oparte o słowo – wykład Małgorzaty Kiereś, etnografa, kierownika Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, ilustrowany pokazem multimedialnym oraz prezentacją archaicznego kolędowania w wykonaniu grup z Beskidu Śląskiego
 • godz. 12.00 – 13.00 – Dyskusja na temat tradycji we współczesności – prowadzona przez Małgorzatę Kiereś.

W warsztatach można uczestniczyć w każdym dniu oddzielnie, zaznaczając tę informację w karcie zgłoszenia. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Do ćwiczeń należy zabrać odpowiedni strój i obuwie.

Szczegółowych informacji udzielają Kazimiera Koim oraz Monika Teśluk ( nr tel. 33-822-05-93 lub 33-812-69-08, 500-030-471, 506-045-033).

* Zdjęcie na górze: Jukace żywieccy podczas „Godów żywieckich” / Jurbox at Polish Wikipedia [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Źródło: www.rok.bielsko.pl