Wsparcie dla małopolskich skansenów

W dniu 22 kwietnia br. w Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza, filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji regionalnego projektu pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu.

Zainicjowany przez województwo małopolskie projekt zakłada zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi oraz skoordynowaną promocję.

Jest to znakomity przykład kompleksowego rozwiązania przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i rewitalizacyjnych zabytkowych obiektów drewnianych znajdujących się w małopolskich skansenach. Projekt planowany jest do realizacji w formule partnerstwa przy udziale finansowym środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Liderem projektu jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (instytucja kultury województwa małopolskiego), a Partnerami w projekcie są:

  • Gmina Dobczyce;
  • Skansen w Sidzinie – Muzeum Sztuki Ludowej

oraz 5 instytucji kultury województwa małopolskiego:

  • Muzeum Okręgowe w Tarnowie;
  • Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec;
  • Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej;
  • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów;
  • Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Zawarcie umowy partnerskiej jest efektem kilkumiesięcznej pracy nad konstrukcją i zakresem rzeczowym projektu. Punktem wyjścia był podpisany w Tarnowie w dniu 16 grudnia 2015 roku list intencyjny. Kolejno, przez następne miesiące, miały miejsce spotkania koordynacyjno-konsultacyjne Partnerów, w tym konsultacje branżowe dotyczące wypracowania odpowiednich standardów konserwatorskich dla wszystkich obiektów objętych projektem SKANSENOVA, służące przygotowaniu zakresu rzeczowo-finansowego projektu spełniającego wymogi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Działanie 8.1).

Projekt pn. SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu jest ujęty w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 13,7 mln zł, w tym prognozowana wysokość dotacji unijnej 9 mln zł; środki finansowe z budżetu województwa małopolskiego 1,6 mln zł oraz środki własne instytucji kultury i Gminy Dobczyce 3,1 mln zł.

* Na zdjęciu: Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Wnętrze Dworu Moniaków (Mk86/Wikimedia Commons/CC BY 3.0 )

Źródło: www.malopolskie.pl