Konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie

Gminny Ośrodek Kultury, Sporu i Turystyki w Janowie ogłosił XXIV edycję Konkursu na tkaninę dwuosnowową. Temat tegorocznej edycji brzmi „Motyw bukietów w tkaninie dwuosnowowej”.

Podczas spotkania, które odbyło się pod koniec kwietnia w Janowie miały miejsce również konsultacje, na których omówiono zagadnienia kompozycyjne związane z tematyką konkursu.

Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Kultury w Janowie przy współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku, Fundacją „Cepelia” w Warszawie i Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury.

Celem konkursu jest między innymi podtrzymywanie regionalnej tradycji tkania dywanów dwuosnowowych, tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej, upowszechnianie wartości artystycznych tkaniny dwuosnowowej, edukacja kulturalna promocja sztuki i rękodzieła ludowego jako lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W konkursie mogą wziąć udział tkaczki ludowe (również nie należące do STL) z województwa podlaskiego i województw ościennych.

Każdy uczestnik konkursu może przedłożyć do oceny dowolną ilość tkanin nowych, które nie brały dotychczas udziału w innych konkursach. Do oceny przyjmowane będą wyłącznie tkaniny wykonane zgodne z ogłoszonym tematem konkursu, wytkane z przędzy wełnianej na ręcznych krosnach, techniką dwuosnowową.

Zgłoszenia do konkursu można składać do końca maja, natomiast prace będą przyjmowane do 30 września b. r. Podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy planowane jest na październik.

Regulamin, wzór zgłoszenia oraz wszelkie informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury, Sporu i Turystyki w Janowie, tel. 85 72 16 043, e-mail: goksit.janow@gmail.com.

* Na zdjęciu: Tkanina dwuosnowowa wykonana przez Teresę Pryzmont, fot. Krzysztof Butryn

Źródło: GOKiS w Janowie