Wręczono Złote Różdżki. Pogórzańskie Gody 2016 [foto]

W dniach 16 i 17 kwietnia w Łużnej odbyła się 8. edycja Małopolskiego Przeglądu Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody”. 

Konkurs ma na celu ochronę najcenniejszych wartości kultury ludowej wyrażonych w obrzędach, zwyczajach, muzyce, śpiewie, tańcu i gwarze. Bierze w nim udział kilkanaście najlepszych grup wyłonionych drogą kwalifikacji na przeglądach powiatowych i regionalnych. Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Współorganizatorem i gospodarzem imprezy jest Gminny Ośrodek kultury w Łużnej.

Najlepsze zespoły kwalifikowane są na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej.

W tym roku do konkursu przystąpiło 7 zespołów regionalnych i 2 grupy obrzędowe z 5 powiatów województwa małopolskiego, w tym: 3 z powiatu nowotarskiego, po 2 z powiatu nowosądeckiego i limanowskiego oraz p 1 z powiatu tarnowskiego i gorlickiego.

Komisja Konkursowa w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka (etnomuzykolog), Henryk Kuś (choreograf), Stanisław Węglarz (etnolog), Benedykt Kafel (etnograf) po obejrzeniu i gruntownej ocenie 9 widowisk postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody.

Główne trofeum w postaci Złotej Różdżki w kategorii zespołów regionalnych otrzymał Zespół Regionalny PODEGRODZIE z Podegrodzia za program „Harmider z Wiozowinami”.

„Jagniyska bawi małe dziecko, bo nie chce spać. Przychodzi babka i twierdzi, że ktoś musiał na niego rzucić uroki. Posyłają po Łabudziną, która odprawia uroki i dziecko zdrowieje. Na drugi dzień przychodzą kumy z kukiełką do małego Józia na Wiązowny. Zawiązują dziecku pieniądze w poduszeczkę i siadają do poczęstunku. Do chołpy wpada młoda dziewczyna, którą chłopcy leja wodą, bo to jest właśnie lany poniedziałek. Młody gazda uznaje, ze przydała by się muzyka przy które, by się pobawili kumowie oraz inni goście. Tańczą, śpiewają weselą się. Żegnają się i rozchodzą do swoich domów…”

W kategorii grup obrzędowych Złotą Różdżkę otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich ze Sromowiec Niżnych za program „Nomówiny”.

„Scenka przedstawia niedzielne popołudnie. Ze sumy przychodzą na obiad Górzanki. Po południu przychodzi „Motyka” czyli swatka, do panny z dzieckiem. Posłał ją Wojtek – kawaler, stary, kulawy, ślepy ale bogaty bo ma dużo pola. Chce się żenić z tą panną z „przychówkiem”. Ona nie chce się zgodzić ale nie ma nic do gadania i musi słuchać starszych, mamy i babki…”

Cieszymy się, że w dalszym ciągu utrzymuje się wysoki poziom konkursu i to zarówno pod względem merytorycznym jak i artystycznym. Dobrze, że zwyczaje i obrzędy znajdują się w centrum zainteresowania organizatorów, ponieważ stanowią one fundament tradycyjnej kultury. Prosimy instruktorów i kierowników o zwrócenie baczniejszej uwagi na proporcje przedstawianych programów tak, by obrzęd i zwyczaj stanowiły główny ich wątek oraz na scenografię i reżyserię. – piszą w protokole końcowym Jurorzy konkursu.

Na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja Artystyczna zakwalifikowała Koło Gospodyń Wiejskich ze Sromowiec Niżnych z programem „Nomówiny” oraz Zespół Regionalny KORONKA z Bobowej z programem „Znachorka”.

* Foto: Krzysztof Pazgan