Wielkie Otwarcie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

Zajęcia edukacyjne, badania naukowe i wystawy. Takie są plany Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, które powstało na bazie Białostockiego Muzeum Wsi i Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego. Otwarcie nowej instytucji województwa podlaskiego odbędzie się 18 września.

Uroczysta inauguracja działalności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej jest doskonałą okazją do zapoznania się z dotychczasową działalnością skansenu, dlatego w tym dniu będzie możliwość bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych. W trakcie uroczystości odbędą się dwa wernisaże stałych ekspozycji: Wnętrza domu wiejskiego w budynku z Jacowlan oraz Ptaki drapieżne i sowy w budynku Gajówki z Krusznika.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom program festynu obfituje w liczne atrakcje będące wynikiem wspólnego działania Muzeum i Partnerów wydarzenia. Na scenie zagrają i zatańczą najlepsze zespoły folklorystyczne z naszego regionu takie jak: Skowronki, Narwianie, Czyżowianie, Knyszynianki, Pogodna Jesień i Tęcza, a także wystąpi Janusz Laskowski.

Na wystawie „Leśna Bimbrownia”, aktorzy Białostockiego Teatru Lalek: Ryszard Doliński i Krzysztof Pilat opowiedzą o tajnikach bimbrownictwa na Podlasiu. W wybranych zagrodach swą pracę zaprezentują rzemieślnicy i rękodzielnicy podlascy. Zapraszamy Państwa do wspólnej pracy w poszczególnych warsztatach, chętni będą mogli samodzielnie wykonać drewniane zabawki oraz naczynia gliniane, słomiane lub plecione z wikliny.

Ponadto w ramach promocji Podlaskiego Szlaku Kulinarnego zostaną zorganizowane warsztaty kulinarne połączone z degustacją. Będzie to jedna z nielicznych okazji, by nauczyć się wypiekać sękacze, wyrabiać pierogi, potrawy z ziemniaków oraz potrawy tatarskie. Wydarzeniu towarzyszyć będą konkursy kulinarne z cennymi nagrodami na najsmaczniejsze potrawy w kategoriach: wędliny, przystawki, napoje regionalne. Regulamin do pobrania na stronie internetowej: www.bialostockiemuzeumwsi.pl.

W czasie naszego festynu nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych uczestników wydarzenia. Specjalnie dla nich na wystawach będą prowadzone zajęcia plastyczne i warsztaty kulinarne. Każdy uczestnik festynu, na kiermaszu będzie mógł zakupić produkty regionalne m.in. miody, zioła, pieczywo, sery oraz wyroby podlaskich rękodzielników i rzemieślników.

Festyn Wielkie Otwarcie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej ma na celu przypomnienie o istotnej roli muzealnictwa skansenowego w dziedzinie ochrony kultury ludowej, promocję niewielkich firm rękodzielniczych i gastronomicznych z naszego województwa oraz upowszechnianie wiedzy o naszym dziedzictwie regionalnym.

* Foto: Dwór z Bobry Wielkiej, fot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej