Wesele Przyprostyńskie ma już 80 lat!

Wesele Przyprostyńskie – regionalny zespół wokalno-taneczny z Przyprostyni (woj. wielkopolskie) obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia działalności. Uroczysta msza święta w intencji zespołu, przejazd powózkami przez miasto oraz występ sceniczny odbyły się w sobotę, 16 września br.

Spotkanie w Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu, gdzie odbył się niemal dwugodzinny występ zespołu, zakończyło się składaniem życzeń i gratulacji przez przybyłych gości. Wydarzenie było okazją do oficjalnego wręczenia wyróżnienia przyznanego przez Radę Miejską Zbąszynia, tytułu Zasłużony dla gminy Zbąszyń. Stosowny ryngraf wręczyli kierownikowi zespołu – Zbigniewowi Centkowskiemu Przewodniczący Rady Miejskiej Zbąszynia – Marek Furman oraz Burmistrz Zbąszynia – Tomasz Kurasiński.

Zespół Regionalny „Wesele Przyprostyńskie” rozpoczął swoją działalność dzięki Antoninie Woźnej w roku 1938 roku. Młoda nauczycielka postanowiła uświetnić uroczystość otwarcia muzeum regionalnego prezentacją miejscowego folkloru. Na podstawie własnej znajomości okolicznych obrzędów weselnych napisała scenariusz, korygowany przez mieszkańców Przyprostyni, którzy byli jednocześnie wykonawcami przedstawienia. Premiera widowiska odbyła się w dniu otwarcia muzeum a sukces zdecydował o jego dalszym rozpowszechnianiu dzięki gwarze regionalnej, oryginalnym przyśpiewkom i autentycznym strojom ludowym.

Do dzisiaj zespół bierze udział w ważniejszych wydarzeniach w gminie Zbąszyń, promując swoją oryginalną kulturę w kraju i zagranicą. Zespół koncertował w takich krajach jak: Łotwa – na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich, Niemcy, Dania, Węgry – na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Obrzędowych oraz we Włoszech. Utrzymując także stały kontakt z zespołem niemieckim z Neuenkirchen i zespołem folklorystycznym zaprzyjaźnionej gminy Schleife.

Wesele Przyprostyńskie zostało wyróżnione przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1980 r. oraz uhonorowane Nagrodą im. Oskara Kolberga w 1986 roku. W marcu 2017 roku Rada Miejska Zbąszynia na mocy uchwały przyznała zespołowi tytuł Zasłużony dla gminy Zbąszyń.

* Zdjęcia dzięki uprzejmości Gminy Zbąszyń

Źródło: Gmina Zbąszyń / www.serwis.zbaszyn.pl