Warsztaty śpiewu i koncerty mistrzów. W Lublinie rusza Festiwal Najstarsze Pieśni Europy

Osiemnasta edycja festiwalu, która rozpocznie się 29 września br. poświęcona jest ruchowi kulturowemu, który powstał w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 70. i 80.  

Od początku jako swoje główne założenia przyjął rekonstrukcję archaicznych pieśni, tańców, instrumentów i muzyki instrumentalnej w wersji „in crudo”.  Powstały wówczas zespoły i środowiska, których celem było zachowanie pieśni tradycyjnych w kształcie, w jakim przetrwały do dziś. Środowiska te, świadomie rezygnując z jakichkolwiek stylizacji czy aranżacji, próbowały śpiewać na sposób wiejski zebrane w trakcie badań terenowych pieśni, tak, by zachować ich tradycyjny sposób wykonania i specyficzny charakter brzmienia. Jednym z głównych problemów, na jakie natrafili na początku swojej pracy, była technika śpiewu.

Tegoroczna edycja Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” nosi tytuł PORTRET NAUCZYCIELA i jej celem jest prezentacja kilku postaci tego ruchu, które badając przed laty pieśni tradycyjne odkryli w ich wykonywaniu przestrzeń dla własnej wrażliwości, ekspresji i talentu.

Edycja ta bezpośrednio nawiązuje do ubiegłorocznej, która nosiła tytuł UCZNIOWIE. Wysłuchaliśmy wtedy solowych koncertów kilkunastu artystów, którzy prezentowali zrekonstruowane przez siebie pieśni tradycyjne z różnych regionów Polski. Byli to  wykonawcy, którzy dwadzieścia lat temu uczestniczyli w zajęciach pierwszych edycji Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Tradycyjnej i którzy zdecydowali się poświęcić żmudnej pracy nad rekonstrukcją polskich pieśni tradycyjnych. Niektórzy z nich odwołując się do rodzinnych korzeni dziadków i pradziadków podjęli się badań pieśni z pogranicza polsko-ukraińskiego czy polsko-białoruskiego.

Ich nauczycielami byli dzisiejsi bohaterowie festiwalu: Jelena Jovanović z Serbii, Monika Mamińska z Polski, Rytis Ambrazevičius z Litwy i Jewhen Jefremow z Ukrainy.

W pierwszej część festiwalu Nauczyciele poprowadzą tygodniowe zajęcia ze swoimi uczniami. Na drugą część złożą się koncerty Nauczycieli z Uczniami. Tych z Państwa, którzy zainteresowani są teoretycznymi zagadnieniami związanymi ze śpiewem tradycyjnym zapraszamy na wykłady artystów.

Do idei festiwalu nawiązywać będzie też Noc Tańca, podczas której zagra Kapela Brodów, tym razem w składzie Anna i Witold Brodowie z synem Anatolem.

PROGRAM FESTIWALU

29 września – 5 października 2018 – Zajęcia śpiewu tradycyjnego
Prowadzący: Jelena Jovanovic (Serbia), Monika Mamińska (Polska), Rytis Ambrazevicius (Litwa), Jewhen Jefremow (Ukraina)

1 – 4 października 2018, g. 10.00–11.30 (Sala 105A / Centrum Kultury)
Wykłady poświęcone zagadnieniom śpiewu tradycyjnego. Referujący: Jelena Jovanovic (Serbia), Monika Mamińska (Polska), Rytis Ambrazevicius (Litwa), Jewhen Jefremow (Ukraina)

6 października 2018 (Studio Muzyczne Radia Lublin)
19:00–20:00 / Koncert Moniki Mamińskiej z uczniami
20:30–21:30 / Koncert Rytisa Ambrazeviciusa z uczniami

Restauracja Hades Szeroka, ul. Grodzka 21
22.00 / Noc Tańca, Kapela Berodów

7 października 2018 (Studio Muzyczne Radia Lublin)
19:00–20:00 / Koncert Jeleny Jovanovic z uczniami
20:30–21:30 / Koncert Jewhena Jefremowa z uczniami

* * *

Powołany w 1999 roku w Lublinie festiwal jest jednym z elementów programu rekonstrukcji wiejskich tradycji śpiewaczych, który został zapoczątkowany w Polsce przez Fundację Muzyka Kresów. W ramach festiwalu od kilkunastu lat prezentowane są tradycje śpiewacze z różnych zakątków Europy, od Finlandii po Portugalię, od Islandii po Autonomię Palestyny. Do udziału w festiwalu zapraszani są również artyści reprezentujący ośrodki pieczołowicie rekonstruujące rodzime tradycje śpiewacze.

Szczegóły na stronie www.npe-festiwal.pl