Podlaskie Zbiory Cyfrowe już w internecie

Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku zdigitalizował cenne druki i nagrania sprzed ponad 50 lat. Ponad pół wieku przeleżały w archiwum instytucji. Teraz można je oglądać i za darmo słuchać w Internecie. Nagrania muzyczne na taśmach szpulowych i magnetofonowych, filmy z kaset VHS – zapis żywej kultury z kilkudziesięciu lat.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał dofinansowanie w wysokości 188 tysięcy złotych na projekt „Podlaskie zbiory cyfrowe”. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Cyfrowa”. O wkład własny do projektu – 48 tysięcy złotych – zatroszczył się zarząd województwa podlaskiego. Wartość całego projektu to blisko 240 tysięcy złotych.

WOAK zrealizował projekt w partnerstwie z Książnicą Podlaską im. Ł. Górnickiego. To wielka szansa dla obu instytucji, bo wiele cennych obiektów zostało uwiecznionych, zabezpieczonych przed zniszczeniem i co istotne – bezpłatnie udostępnionych w Internecie, na specjalnie zaprojektowanej stronie internetowej www.podlaskiezbiorycyfrowe.pl. Z portalu można już korzystać. W sumie zdigitalizowanych i udostępnionych zostało:

 • 300 godzin nagrań audiowizualnych, w tym 30 filmów i 200 nagrań muzycznych
 • 2000 zdjęć archiwalnych
 • 1000 obiektów piśmienniczych (afisze, ulotki, plakaty, programy, opracowania itp.)
 • 120 tysięcy kart katalogowych Książnicy Podlaskiej

„W archiwum WOAK znajdują się bardzo cenne materiały – nagrania audio i wideo, które dokumentują tradycyjną muzykę ludową, pieśni i zwyczaje. To praca wielu instruktorów naszej instytucji, którzy począwszy od lat 60. jeździli w teren, od Suwalszczyzny po Bug, i nagrywali wiejskie grupy śpiewacze, solistów, instrumentalistów. Ten materiał z każdym rokiem nabiera wartości, bo to udokumentowana żywa kultura ludowa, i to ta najbardziej ulotna, w wymiarze niematerialnym, z pewnością niezwykle cenna dla badaczy kultury, etnologów, etnomuzykologów. Z uwagi na to, że najstarsze nagrania są na taśmach szpulowych, nie można z nich było korzystać, ponieważ groziło to zerwaniem. Po wykonaniu cyfrowej kopii są już dostępne dla każdego” – mówi Cezary Mielko, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

„Ten projekt pokazał, że współpraca dwóch instytucji kultury może się okazać bardzo owocna. Łatwiej jest zdobyć dofinansowanie i łatwiej pokonać przeszkody. Korzyści są obopólne – WOAK ma niezwykle ciekawe materiały zabezpieczony i udostępnione w sieci. My mamy karty katalogowe, które można przeglądać nie wychodząc z domu”podkreśla Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej.

Wśród przedmiotów przeznaczonych do digitalizacji zasobów WOAK znalazły się:

Taśmy szpulowe (magnetyczne) – 55 sztuk, z lat 60., 70. i 80.

Są to cenne zbiory dokumentujące przeglądy WOAK, zarówno muzyczne, jak i obrzędowe. Miały one na celu zachowanie tradycyjnych pieśni, melodii, zwyczajów i obrzędów. I w tamtych odległych latach nie były tak stylizowane, jak obecnie. To prawdziwy powrót do tradycyjnego brzmienia i w tym tkwi największa wartość tych archiwalnych materiałów. Na taśmach znalazły się także efekty przeprowadzonych badań terenowych (głównie region kurpiowski), wywiadów, wykładów, audycji radiowych. Zbiory obejmują zarchiwizowane przeglądy WOAK:

 • Przeglądy Pieśni Wielkopostnych
 • Przeglądy Pieśni Pogrzebowych
 • Wojewódzki Przegląd „W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru”
 • Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny
 • Wojewódzki Przegląd Instrumentalistów
 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych
 • Wojewódzki Przegląd Rodzin Muzykujących
 • Wiosenne Kolędowanie z Konopielką

Kasety magnetofonowe – 80 sztuk, z lat 90.

Na kasetach znajdują się materiały dokumentujące:

 • pieśni pogrzebowe
 • Wiosenne Kolędowanie z Konopielką
 • Wojewódzki Przegląd „W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru” – prezentacje zespołów śpiewaczych, folklorystycznych, instrumentalnych
 • Wojewódzkie Przeglądy Kolędnicze

Kasety wideo (VHS) –  25 sztuk

Znajdują się na nich materiały dokumentujące:

 • Wojewódzki Przegląd „W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru”
 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych
 • Wojewódzki Przegląd Rodzin Muzykujących
 • Wiosenne Kolędowanie z Konopielką
 • Nagrania kilkunastu podlaskich zespołów śpiewaczych i folklorystycznych z terenu województwa podlaskiego

Archiwum Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”

Zachowało się 16 taśm szpulowych z nagraniami pieśni i melodii tańców z repertuaru zespołu, nagrania koncertowe programów artystycznych, koncerty kolęd.  W archiwum zespołu znalazły się także kroniki i albumy, plakaty, zdjęcia, programy koncertowe, foldery jubileuszowe.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl