Warsztaty budowy tradycyjnych instrumentów pasterskich

Od marca do czerwca w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej odbywać się będą warsztaty budowy tradycyjnych instrumentów pasterskich – piszczały sześćotworowej i trójotworowej. Zajęcia poprowadzi Zbigniew Wałach uznany muzyk i budowniczy instrumentów ludowych z Istebnej.

W zajęciach warsztatowych będzie mógł uczestniczyć każdy – niezależnie od posiadanych umiejętności i zdobytego doświadczenia. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które niekoniecznie posiadają doświadczenie i wiedzę związaną z kulturą muzyczną i folklorem.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem tel.: 33-822-05-93 lub email: rok@rok.bielsko.pl.

Warsztaty odbywają się i są współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Głównym celem programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” jest nauczanie i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz propagowanie wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

Zbigniew Wałach, fot. D. Kocemba

Zbigniew Wałach, fot. D. Kocemba

Zbigniew Wałach pochodzący z rodu artystów (malarzy, poetów, muzyków) instrumentalista i kompozytor – odkrywa to, co w muzyce tradycyjnej najpiękniejsze. Zasłużony regionalista, dzięki któremu młodzi powracają do swoich korzeni i grają muzykę własnej regionu. Zbigniew Wałach gra na skrzypcach, gajdach, piszczałkach, buduje instrumenty (gajdy, fujarki, piszczałki, rogi pasterskie) i uczy na nich grać. Wychował wielu młodych skrzypków i gajdoszy. Aktualnie Zbigniew Wałach prezentuje światu stare, tradycyjne melodie, nadając im nowy sens i brzmienie. Wydał kilka płyt z muzyką tradycyjną i własnymi kompozycjami. Ponadto nadal aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojej miejscowości, przyczyniając się do wzrostu zainteresowania kulturą muzyczną i lokalną tradycją.

Jest laureatem prestiżowej w dziedzinie folkloru Nagrody im. Oskara Kolberga, którą dostał wspólnie z Janem Kaczmarzykiem w 2004 roku za kultywowanie tradycji, naukę młodego pokolenia i całokształt pracy twórczej. Otrzymał również nagrody Ministra Kultury i Sztuki, Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury, Laur Srebrnej Cieszynianki. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.