MKiDN powołało nową Radę ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Wiceminister kultury Magdalena Gawin wręczyła w środę powołania nowym członkom Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego – poinformowało MKiDN. W skład rady weszło 21 osób, ich kadencja potrwa do 2021 r.

Czytaj więcej na www.dzieje.pl

* * *

13 marca z udziałem Wiceminister Kultury, Generalnego Konserwatora Zabytków prof. Magdaleny Gawin odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w nowym składzie.

Wiceminister Magdalena Gawin wręczyła nowym członkom rady powołania oraz podziękowała za dotychczasowy wkład w pracę nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym w Polsce.

Od 2015 roku na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego znalazły się aż 22 polskie wpisy, a na Liście Światowej pojawił się pierwszy polski wpis, którym jest szopkarstwo krakowskie.

„Wpis szopkarstwa na światową Listę UNESCO ucieszył całą Polskę. Szopkarstwo to piękna praktyka i umiejętność. Życzę Państwu, żeby kolejne wpisy były równie ważne i przełomowe jak ten pierwszy. To także Państwa sukces” – powiedziała wiceminister kultury Magdalena Gawin.

Podczas obrad członkowie Rady dyskutowali m.in. na temat nowych wniosków o wpis na światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

„Działalność ciał doradczych przy Generalnym Konserwatorze Zabytków to rzeczywiste sukcesy, realny wysiłek wszystkich członków Rady. Państwa praca zostanie na zawsze, za to bardzo dziękuję” – dodała wiceminister Gawin.

Skład Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (2019-2021):

 1. dr hab. Katarzyna Smyk, Przewodnicząca, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie
 2. prof. Jan Adamowski, Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych
 3. dr hab. Katarzyna Barańska, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 4. prof. Piotr Dahlig, Kierownik Zakładu Etnomuzykologii, Instytut Muzykologii UW, Zakład Muzykologii, Instytut Sztuki PAN
 5. Joanna Cicha-Kuczyńska, Sekretarz, Radca Ministra, Departament Ochrony Zabytków MKiDN, etnolog
 6. Waldemar Majcher, Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych
 7. Grzegorz Ajdacki, Prezes Stowarzyszenia Dom Tańca
 8. Anna Szewczuk-Czech, Radiowe Centrum Kultury Ludowej
 9. Elżbieta Berendt, Kierownik Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu
 10. Danuta Wojciechowska, członek Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i  Sztuki Ludowej), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
 11. dr Hubert Czachowski, Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu
 12. Waldemar Czechowski, reżyser filmowy, Prezes Fundacji na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce
 13. dr hab. Anna Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
 14. Michał Malinowski, twórca Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
 15. prof. Anna Tyrpa, językoznawca, kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
 16. dr hab.  Anna Nadolska-Styczyńska, etnolog, Kierownik Katedry Etnologii i  Antropologii Kulturowej, UMK w Toruniu
 17. dr Agnieszka Przybyła-Dumin, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
 18. dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, Instytut Socjologii UAM
 19. dr Arkadiusz Jełowicki, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (Dział Badań Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Rolnictwa)
 20. dr Katarzyna Waszczyńska – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 21. dr Magdalena Kwiecińska, Muzeum Tatrzańskie

* Zdjęcie główne: fot. MKiDN

Źródło: www.dzieje.pl / MKiDN – www.mkidn.gov.pl