W Krakowie odbędą sie ćwiczenia z etnodizajnu

We wtorek, 7 grudnia w Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie zaprasza na ĆWICZENIA Z ETNODIZAJNU – Rzecz Małopolska. Etnodizajn Festiwal. W spotkaniu udział wezmą osoby, które jako twórcy, krytycy, badacze i obserwatorzy zjawisk społecznych zastanowią się nad rolą etnodizajnu w naszym życiu.

O czym będziemy rozmawiać?

Co wspólnego ma krzesło Józefa Mehoffera z krzesłem zaprojektowanym przez Dominika Lisika? – Oba meble łączy inspiracja "etno", a dzieli 100 lat.

To wokół tych dwóch krzeseł – a nie na wprost katedry, zamierzamy spotkać się z publicznością oraz zaproszonymi gośćmi, by zastanowić się, po co nam etnodizajn? Jakie były przyczyny rozwoju tego zjawiska kiedyś a jakie są dziś? Na ile stanowi on kontynuację rodzimej tradycji wzorniczej? A na ile jest komentarzem do współczesności – ciągle zmieniających się mód i stylów życia? Czy etnodizajn jest tylko chwilowym trendem rynkowym? Wyrazem ludzkich potrzeb? Sposobem na siebie? Jak w ogóle wyglądają dziś relacje między przedmiotami a ich twórcami i użytkownikami?

Ćwiczenia z etnodizajnu to okazja, by ruszyć głową.

W spotkaniu udział wezmą m.in. Bartłomiej Dobroczyński, Barbara Kęsek-Bardel, Agata Nowotny, Piotr Sarzyński i Lech Rowiński – osoby, które jako twórcy, krytycy, badacze i obserwatorzy zjawisk społecznych zastanowią się nad rolą etnodizajnu w naszym życiu. Spotkanie będzie także okazją do rozmowy z Eweliną Lasotą i Katarzyną Piszczkiewicz – koordynatorkami projektu pt. "Rzecz małopolska. Etnodizajn Festiwal", które przez blisko dwa lata miały okazję towarzyszyć projektantom i kuratorom w odkrywaniu etnograficznych zbiorów MEK.

Z kim będziemy rozmawiać?

– dr hab.Barłomiej Dobroczyński (psycholog, wykładowca akademicki UJ, eseista)

– Barbara Kęsek-Bardel (historyk sztuki, założycielka Fundacji Znaczy się)

– Ewelina Lasota (koordynatorka Festiwalu Etnodizajnu)

– Agata Nowotny (doktorantka w Instytucie Socjologii UW)

– Katarzyna Piszczkiewicz (koordynatorka Festiwalu Etnodizajnu)

– Lech Rowiński (projektant, architekt)

– Piotr Sarzyński (krytyk sztuki, redaktor tygodnika "Polityka")

oraz publiczność

Rozmowę poprowadzi Antoni Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie

Jaki mamy cel?

Celem dwuletniego projektu realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie pt. "Rzecz małopolska. Etnodizajn Festiwal" jest przyjrzenie się związkom istniejącym od przeszło wieku pomiędzy etnografią a dizajnem.

Festiwal podejmuje próbę ożywienia dyskusji na temat bogactwa ich relacji. Stwarza okazję do refleksji nad obecnością wątków etnograficznych we współczesnym projektowaniu. Stawia pytania o cel powstawania przedmiotów etnodizajnerskich – tak w przeszłości, jak
i współcześnie.

O to, komu i do czego one służą? W jakim stopniu stanowią zwierciadło naszej kultury? Czy popularne nie tylko w polskim, ale i europejskim wzornictwie nawiązania do dziedzictwa kulturowego są tylko odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku? Zwykłą estetyzacją życia codziennego? Czy też może czymś jeszcze?

W ramach festiwalu organizowane są wystawy, targi, warsztaty, konferencje. Aktualnie powstaje "Wzornik inspiracji etnograficznych" – swoisty katalog barw, motywów, materii i form charakterystycznych dla Małopolski. Publikacja jako narzędzie użyteczne dla projektantów poszukujących etnograficznych inspiracji, pokaże także różnorodność kulturową Małopolski.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2010 roku, o godz. 18.00, w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Kontakt z organizatorami:

Ewelina Lasota

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

ul. Krakowska 46, Kraków

tel. (0-12) 430 63 42 w. 34

kom. 0 509 427 369
lasota@etnomuzeum.eu