Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur na liście UNESCO?

Polska przygotowuje się do ratyfikacji konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Samorząd Województwa również
zaczął działać w tej sprawie.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe to według
definicji UNESCO tradycje i przekazy ustne, sztuki widowiskowe, teatr,
taniec, zwyczaje i rytuały. A tych na Warmii i Mazurach nie brakuje.

Gdy Polska przyjmie konwencję UNESCO, Warmia i Mazury będą miały szansę
zaistnieć na liście najcenniejszych na świecie tradycji. 

Samorząd Województwa zwrócił na to szczególną uwagę. Jako pierwszy w
Polsce utworzył stanowisko ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego
w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Jak przyznał Marszałek Jacek
Protas, regionalne obrzędy powinny znaleźć się na liście tej
organizacji, stąd pomysł na powołanie osoby odpowiedzialnej za tę
dziedzinę.

– Regiony i kraje, których tradycje są wpisane listę UNESCO, stają się
bardziej popularne, przyciągają turystów
– mówił Marszałek Jacek
Protas
. – Nasz region ma niezwykle bogatą historię i tradycje,
chociażby obrzędy świąteczne czy kulinaria. Musimy chronić te elementy
naszej kultury. Dlatego zdecydowaliśmy się utworzyć jako pierwsi w
kraju stanowisko do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego w
departamencie kultury i edukacji. Objął je Waldemar Majcher

podkreślał Marszałek. – Gdy tylko Polska ratyfikuje konwencję UNESCO
będziemy mogli zacząć działać w tej sprawie.

Polska i Niemcy są ostatnimi europejskimi krajami, którzy tej konwencji
jeszcze nie ratyfikowały. W Sejmie trwają prace nad ustawą, które
prawdopodobnie zakończą się do końca 2010roku.

Po ostatniej listopadowej naradzie Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Nairobi zdecydowano o
wpisaniu  na listę dodatkowych 46 tradycji z 11 krajów.

Do tej pory
obejmowała ona 166 pozycji z 77 krajów. Wśród nowych, najcenniejszych
elementów kultury znalazły się między innymi kuchnia francuska oraz
hiszpańskie flamenco.

Szczegółowych informacji udzieli specjalista ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego Waldemar Majcher (email: w.majcher@umwwm.pl).

TESTTT