W Katowicach powstaje Regionalny Instytut Kultury

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zdecydowali o połączeniu Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury.

Do zadań Regionalnego Instytutu Kultury będzie należało m.in. prowadzenie prac badawczych, projektowych, sporządzanie dokumentacji konserwatorskich, tworzenie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej, edukacja kulturowa, organizowanie doskonalenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, promocja kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form przekazu, a także prowadzenie działalności wydawniczej.

Przyczyną podjęcia decyzji o połączeniu Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach jest potrzeba instytucjonalnego skorelowania działań instytucji o zbieżnych zadaniach w zakresie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

Nowa jednostka rozpocznie działalność 1 czerwca 2016.

* Foto: fot. Tomasz Żak / www.slaskie.pl 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / www.slaskie.pl