Uroczysta gala 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga. Transmisja w internecie

18 września 2020 roku o godz. 14 w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczysta gala 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Wyróżnienia przyznawane raz w roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną wręczone wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej. Pierwszy raz w historii nagrody gala będzie transmitowana na żywo w Internecie.

Transmisja dostępna będzie na kanałach Instytutu Muzyki i Tańca (www.imit.org.pl, YouTube, Facebook) oraz na stronie www.nagrodakolberg.pl. Zapis audiowizualny będzie dostępny także po zakończeniu uroczystości.

W lipcu zrealizowano sesje plenerowe laureatów w ich rodzimych regionach, w celu przedstawienia nagrodzonych i efektów ich działalności w autentycznym otoczeniu. Malownicze krajobrazy polskich wsi i miast okazały się doskonałą przestrzenią dla plenerowych ujęć laureatów. Powstałe materiały filmowe i fotograficzne zostaną zaprezentowane podczas gali.

Nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor – została ustanowiona w 1974 roku i jest przyznawana w sześciu kategoriach: w dziedzinie twórczości artystycznej indywidualnej (sztuk plastycznych, literatury ludowej, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca), kapel i zespołów folklorystycznych, w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej. Wyróżnienia honorowe są przyznawane instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru.

Laureatami 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga zostali:

o Antoni Gluza – mistrz gry na żywieckich dudach, heligonce, okarynie, piszczałkach pasterskich, znawca archaicznego repertuaru obrzędowego, gwary, kierownik kapel, zbieracz, dokumentator i popularyzator lokalnej kultury tradycyjnej (Szczyrk, Żywiecczyzna, woj. śląskie)

o Czesława Lewandowska – koronkarka i wykonawczyni plastyki obrzędowej i dekoracyjnej, popularyzatorka i mistrzyni kurpiowskiego rękodzieła ludowego (Ostrołęka, Kurpie, woj. mazowieckie)

o Helena Miazek – wycinankarka, popularyzatorka łowickiego folkloru (Chąśno, Łowickie, woj. łódzkie)

o Dionizy Purta – rzeźbiarz ludowy, animator i popularyzator kultury ludowej (Białystok, Podlasie, woj. podlaskie)

o Zofia Tarasiewicz – śpiewaczka ludowa, popularyzatorka dziedzictwa górali czadeckich, obrzędowości, plastyki, tradycji kulinarnych (Bolesławiec, woj. dolnośląskie)

o Józef Tomczyk – skrzypek ludowy (Mroczki Małe, Sieradzkie, woj. łódzkie)

o Helena Kołodziej – poetka ludowa (Wielkolas, pow. lubartowski, woj. lubelskie)

o Kapela Ludowa „Mogilanie” (Mogilany, Krakowiacy Zach., woj. małopolskie)

o Zespół Śpiewaczy z Mroczek Małych (Mroczki Małe, pogranicze Sieradzkiego i Wielkopolski, woj. łódzkie)

o Zespół Góralski „Zornica” (Zakopane, Podhale, woj. małopolskie)

o Antoni Malczak – regionalista, działacz kultury, muzyk, pedagog, społecznik, autor programu ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji kultury regionalnej, organizator i animator,  wieloletni dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu (Nowy Sącz, woj. małopolskie)

o Lech Śliwonik – teatrolog, profesor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej, badacz i znawca polskiego teatru amatorskiego, teatru ludowego; inicjator i koordynator dokumentalista Sejmików Wiejskich Teatrów (Warszawa, woj. mazowieckie)

o „Pismo Folkowe” – wydawane przez Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej „Chatka Żaka” i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Folkowego (Lublin, woj. lubelskie)

o Polonia Polish Folk Song & Dance Ensemble (Chicago, Stany Zjednoczone)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył realizację konkursu Instytutowi Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i jego oddziałem – Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze. Fundatorami nagród finansowych są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Laureaci otrzymają Medale im. Oskara Kolberga według projektu Anny Jarnuszkiewicz oraz pamiątkowe dyplomy.

Partnerami wydarzenia są Samorząd Województwa Mazowieckiego i Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Patronat medialny objęli Polskie Radio SA, TVP Kultura, „Gość Niedzielny” oraz portale KulturaLudowa.pl i MuzykaTradycyjna.pl.

Więcej informacji o nagrodzie (o jej patronie, misji, historii, organizatorach, towarzyszących wydarzeniach) oraz przede wszystkim o jej laureatach z lat 1974–2020 znajduje się na stronie internetowej ww.nagrodakolberg.pl. Strona o charakterze bazy danych zawiera materiały biograficzne sukcesywnie aktualizowane i uzupełniane o fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe przedstawiające laureatów, ich prace i osiągnięcia.