„Tradycyjne tańce polskiej wsi” – warsztaty dla profesjonalnych tancerzy

Janusz Prusinowski podczas "Nocy Tańca",fot. Bartłomiej Sawka, Cinefoto © IMIT

Janusz Prusinowski podczas "Nocy Tańca",
fot. Bartłomiej Sawka, Cinefoto © IMIT

Instytut Muzyki i Tańca zaprasza profesjonalnych tancerzy do udziału w warsztatach Tradycyjne tańce polskiej wsi – warsztaty prowadzone przez muzyków i tancerzy z kapeli Janusz Prusinowski Trio oraz tancerzy ludowych z Radomszczyzny.

Od autorów warsztatów:

Ideą warsztatów tańca jest doświadczenie języka komunikacji
tańców wiejskich i różnorakich zjawisk z nimi związanych. Zakładamy, że
język ruchu tanecznego jest wyrazem duchowości – i jako taki chcemy go
poznawać i rozwijać.

Taniec tradycyjny był (jest) zarówno językiem indywidualnej
ekspresji, jak i powszechnie dostępną formą świetnej zabawy. Organiczne
formy muzykalności, zakorzenione we właściwościach mowy, gdzie dźwięki,
rytmy i ruchy ciała są wyrazem tych samych impulsów, będą źródłem doznań
wspólnych dla muzyków i tancerzy. Warsztaty będą też mogły wskazywać na
właściwości relacji pomiędzy tancerzami i muzykami, pomiędzy partnerami
w parze oraz w całej zbiorowości tańczących.

Będziemy również – finalnie – zmierzać do sytuacji, kiedy
umiejętność posługiwania się językiem ruchu wiejskich tańców – mazurka,
oberka, kujawiaka, wiwata, różnych form polki czy też chodzonego –
będzie punktem wyjścia do wspólnej lub indywidualnej improwizacji,
wywołanej transowym wirowaniem, potrzebą świętowania i wzniesienia się
ponad codzienność.

Janusz Prusinowski Trio to uczniowie i kontynuatorzy
wiejskich muzykantów – Jana Lewandowskiego, Kazimierza Meto, Józefa
Zarasia, Piotra i Jana Gaców, Tadeusza Kubiaka i wielu innych – a
zarazem awangardowa formacja o charakterystycznym brzmieniu i własnym
języku improwizacji. Muzykę łączą z tańcem, archaiczność – z
nowoczesnością.

Warsztaty odbędą się w dniach 23-25 maja, w Łucznicy (Pilawa), zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 23 maja: warsztaty w godz. 15.00-20.00
 • 24 maja: sesja poranna warsztatów w godz. 9.00-14.00 oraz popołudniowa w godz. 16.00-21.00
 • 25 maja: warsztaty w godz. 9.00-14.00
 • W trakcie każdej sesji dwie krótkie 15-minutowe przerwy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:
taniec@imit.org.pl z dopiskiem
„tańce tradycyjne” w temacie wiadomości do 12 maja 2014. Uwaga! wymagany
jest udział we wszystkich sesjach warsztatowych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną o tym poinformowane mailem do 16 maja 2014.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają
zakwaterowanie oraz wyżywienie. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają
koszty dojazdu do Pilawy (bezpośredni dojazd pociągiem z Warszawy około
1 godz.)

Poniżej szczegółowy harmonogram warsztatów:

Dzień 1

 • Rozgrzewka przy muzyce (skoncentrowana na rozluźnianiu całego ciała, stopy, kolana, biodra, ramiona, kręgosłup).
 • Wstęp do tradycyjnych tańców polskich. Podstawy zachowania się w
  tańcu, relacje pomiędzy tańczącymi w parze oraz w całej grupie, kontrola
  napięcia mięśni oraz ich rozluźnianie, zasady trzymania się w parach,
  praca ciała i stóp, dynamika tańca, operowanie balansem i ciężarem
  ciała.
 • Improwizacja taneczna do muzyki tradycyjnej jako współbrzmienie i
  współtworzenie ruchu tańca do dźwięku poszczególnych instrumentów i
  kapeli na bazie własnych technik tanecznych.
 • Ćwiczenia rytmiczne – rozróżnianie rytmów parzystych (polka) i
  nieparzystych (mazurkowe), przesuwanie akcentów i zmiana podział metrum w
  obrębie jednego taktu bądź frazy muzycznej, polirytmia.
 • Rytmy mazurkowe trójdzielne (chodzony, kujawiak, mazurek/oberek),
  prowadzenie stóp, podrygiwanie, praca całego ciała, wirowanie w miejscu
  (wirowanie na bardzo małej przestrzeni) i po kole w czterech kierunkach
  wirowania, bez partnera i z partnerem.
 • Zjawiska rytmiczne w tańcach trójmiarowych – ćwiczenia ze śpiewem.
 • Dyskusja oraz oglądanie materiałów wideo.

Dzień 2 sesja poranna

 • Rozgrzewka przy muzyce (skoncentrowana na rozluźnianiu całego ciała, stopy, kolana, biodra, ramiona, kręgosłup).
 • Polka i rytmy dwudzielne (marsz, zwykła polka, polka
  trzęsiona, polka mazur, polka bez
  nogę, powolniak, wiwat, kozak, przytrampywanie) – różne style tańczenia
  prowadzenie stóp, podrygiwanie, praca całego ciała.
 • Dwuczęściowe tańce w metrum parzystym.
 • Zjawiska rytmiczne w tańcach dwumiarowych – ćwiczenia ze śpiewem.
 • Cztery kierunki wirowania, wirowanie w miejscu (wirowanie na bardzo małej przestrzeni) i po kole, bez partnera i z partnerem.
 • Tańce dwumiarowe – improwizacja taneczna.
 • Dyskusja oraz oglądanie materiałów wideo.

Dzień 2 sesja popołudniowa

 • Rozgrzewka przy muzyce (skoncentrowana na rozluźnianiu całego ciała, stopy, kolana, biodra, ramiona, kręgosłup).
 • Kontynuacja nauki mazurka i oberka, wariantywność w zależności od regionu i tancerza.
 • Ozdobniki w rytmach mazurkowych – różne sposoby trzymania się w
  parze, stepowanie, przyklęk, hołubiec, okręcanie partnerki i partnera,
  akcentowane unoszenie nogi, balansowanie ciałem.
 • Zjawiska rytmiczne w tańcach trójmiarowych – ćwiczenia ze śpiewem.
 • Improwizacje w tańcu na przykładzie melodii trójmiarowych z regionu radomskiego – spotkanie z wiejskimi tancerzami.
 • Dyskusja oraz oglądanie materiałów wideo.

Dzień 3

 • Rozgrzewka przy muzyce (skoncentrowana na rozluźnianiu całego ciała, stopy, kolana, biodra, ramiona, kręgosłup).
 • Tańce dwuczęściowe o zmiennym tempie i metrum (m.in. dyna I i II , krzyżok, lipka, trojak).
 • Ozdobniki w rytmach mazurkowych i polkowych (cd.) – różne sposoby
  trzymania się w parze, stepowanie, przyklęk, hołubiec, okręcanie
  partnerki i partnera, akcentowane unoszenie nogi, balansowanie ciałem,
  wirowanie w cztery strony w parach.
 • Zjawiska rytmiczne w tańcach trójmiarowych i dwumiarowych – ćwiczenia ze śpiewem.
 • Dawne „Garnitury” i „Kujawiaki” jako suity taneczne.
 • Improwizacja taneczna do muzyki tradycyjnej jako współbrzmienie i
  współtworzenie ruchu tańca do dźwięku poszczególnych instrumentów i
  kapeli na bazie poznanych tradycyjnych technik, kroków i melodii (m.in.
  chodzony, kujawiak, oberek).
 • Podsumowanie – dyskusja.