Teatr ilustracji Kamishibai i „Bajka o Koźle”

Bajka o Koźle to projekt mający na celu zaangażowanie dzieci z pięciu szkół podstawowych w Zielonej Górze, w poznawanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez przedstawienie im historii kozła – instrumentu muzycznego, który etnograficznie jest najbliższy Zielonogórzanom.

Wybór kozła jako tematu bajki nie jest przypadkowy, gdyż ten instrument ludowy poprzez swoją unikatowość stał się symbolem Regionu Kozła. Sposób zdobienia tego instrumentu czyni go podobnym do prawdziwego zwierzęcia, a więc w pewnym stopniu go upodmiotawia i ożywia. Wszystko to sprawia,
że kozioł jest najlepszym kandydatem na ambasadora folkloru wśród dzieci.

W ramach działania powstała pierwsza w Polsce  bajka o instrumencie wydana w formacie teatru ilustracji Kamishibai. Efektem końcowym  projektu było także zwrócenie uwagi na wartość edukacji kulturowej, dzięki której jeszcze efektywniej możemy uczyć dzieci o historii i sztuce.

fot. organizatorzy

fot. organizatorzy

Edukacja kulturalna i kulturowa, a zwłaszcza edukacja regionalna, jest prowadzona w sposób niezbyt  atrakcyjny dla młodego pokolenia. Sztampowe i przewidywalne schematy zajęć zniechęcają dzieci do  podejmowania działań w zakresie odkrywania lokalnej historii. Zwłaszcza dzieci małe, w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Nasz projekt był skierowany do dzieci  w wieku 7-11 lat uczęszczających
do szkół na terenie Zielonej Góry. Dotarliśmy do ok. 1100 dzieci!!! Dokładnie tyle dzieci wzięło udział w
naszym przedsięwzięciu.

bajka-o-kozle2

fot. organizatorzy

Zaproponowaliśmy atrakcyjną metodę teatru ilustracji Kamishibai, ponieważ w wysokim stopniu angażuje odbiorców i skłania do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Jest doskonałym pretekstem do podjęcia rozmowy, punktem wyjścia, który  symuluje pierwsze działanie i pozwala przedstawić kontekst problemu. Konsultacje z nauczycielami historii, członkami stowarzyszeń i fundacji zajmujących się historią i etnografią  w naszym mieście i województwie, jasno wskazują na potrzebę realizacji zajęć, które będą podejmowały tematykę „małej ojczyzny”, ale w sposób nowatorski i przemawiający do dzieci. Takim właśnie jest teatr ilustracji Kamishibai, który pozwala dzieciom na rozwijanie wyobraźni i kreatywnie wzmacnia procesy poznawcze. A przy okazji pozwala im się czuć swobodnie i dobrze bawić ucząc.

Pierwszym działaniem było napisanie bajki o koźle, która ma za zadanie przybliżyć dzieciom jego wygląd, budowę, historię oraz kontekst geograficzny. Powstały ilustracje do bajki w formie poziomych kart A3,
które wkłada się do drewnianej skrzynki- teatrzyku Kamishibai. W tym samym czasie przeprowadziliśmy rekrutację wśród zielonogórskich szkół, tak, aby pozyskać uczniów na spotkania z bajką.

Następnym etapem były działania warsztatowe i wizyty w szkołach. Na każdym spotkaniu dzieci poznały historię kozła ukrytą w drewnianej skrzynce, ale też miały okazję zobaczyć i posłuchać kozła na żywo za
sprawą muzyka, który zagrał im kilka melodii, ale także objaśnił z bliska budowę instrumentu oraz opowiedział kilka ciekawostek dotyczących jego użytkowania.

fot. organizatorzy

fot. organizatorzy

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Nasz Lubuski”.

Tekst: Kalina Patek – koordynatorka projektu