Sztukmistrz. Erwin Sówka retrospektywnie

Erwin Sówka z żona w pracowni<br />fot. D. Kocemba

Erwin Sówka z żona w pracowni
fot. D. Kocemba

Śląski prymitywista, piewca kobiecych wdzięków, następca Teofila Ociepki, ostatni z malarzy ze złotego okresu Grupy Janowskiej. To tylko nieliczne określenia przypisywane Erwinowi Sówce, jednemu z najwybitniejszych współczesnych artystów nieprofesjonalnych, którego dzieła będą prezentowane w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej do 30 marca br.

Ekspozycja "Sztukmistrz. Erwin Sówka retrospektywnie" jest wystawą przygotowaną przez Muzeum Śląskie, które ma na celu stworzenie oraz ciągłe wzbogacanie kolekcji plastyki nieprofesjonalnej, fenomenu znanego od końca XIX wieku, wielokrotnie opisywanego i dokumentowanego.

Kolekcja muzealna ma ilustrować oryginalność i specyfikę sztuki nieprofesjonalnej na Śląsku, której jednym z głównych przedstawicieli jest Erwin Sówka – artysta opisywany w literaturze, bohater filmów dokumentalnych i fabularnych, w tym dzieła Lecha Majewskiego "Angelus".

Malarz, obchodzący w 2011 roku 75. rocznicę urodzin oraz 55-lecie pracy twórczej, od połowy lat 50. XX wieku związany był z kołem malarzy amatorów przy KWK "Wieczorek", powszechnie znanym jako Grupa Janowska. Przez pryzmat swojej wyobraźni i talentu uznawany jest za następcę słynnego Teofila Ociepki, również kojarzonego z katowickim Janowem.

Bardzo charakterystyczne i oryginalne malarstwo Sówki, inspirowane między innymi mitologią Wschodu, teozofią, ale także Biblią, bardzo często osadzone jest w realiach pejzażu śląskiego. Prace malarza znajdują się w zbiorach wielu polskich i zagranicznych muzeów oraz w zbiorach prywatnych na całym świecie.

Autora prac będzie można spotkać na wernisażu, który odbędzie się 28 lutego o godz. 16.00.

termin: 28.02-30.03.2013

miejsce: Galeria Sztuki ROK, ul. 1 Maja 8, Bielsko-Biała

TESTTT