Stara Tradycja 2013

Konkurs adresowany jest do młodych muzyków, śpiewaków oraz kapel i
jest okazją do prezentacji umiejętności gry i śpiewu wyrosłych na
źródłach polskiej muzyki ludowej.

Celem konkursu jest promowanie
młodych muzyków i śpiewaków – kontynuatorów muzyki wiejskiej z
konkretnych regionów Polski (współczesnych lub historycznych) oraz
poszukiwanie formuł na obecność tej muzyki we współczesnej kulturze.

Uczestników
konkursu oceniać będą mistrzowie – wiejscy muzykanci starszego
pokolenia – oraz eksperci – badacze żywego dziedzictwa muzycznego.

Konkurs
„Stara Tradycja” organizowany jest przez Fundację „Wszystkie Mazurki
Świata” w ramach Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”.

REGULAMIN KONKURSU

1. UCZESTNICY

·
Uczestnikami Konkursu „Stara Tradycja” mogą być muzycy i zespoły, które
nie mają jeszcze na swym koncie autorskiej publikacji płytowej.
·
Uczestnikami mogą być zarówno soliści (śpiewacy i instrumentaliści), jak
i zespoły – zarówno muzyczne (kapele), jak i śpiewacze.
· Laureaci
trzech pierwszych miejsc edycji 2012 proszeni są o nie branie udziału w
dwóch kolejnych edycjach konkursu (2013, 2014).

2. ZGŁOSZENIA

·
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 3 nagrania w formacie mp3 z
utworami będącymi kontynuacją konkretnej tradycji muzycznej z terenu
Rzeczpospolitej. Nagrania należy przesłać na adres
stara.tradycja@festivalmazurki.pl
·
Wraz z nagraniami należy przysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (w
załączniku, a także do pobrania na stronie Festiwalu Wszystkie Mazurki
Świata www.festivalmazurki.pl w zakładce Stara Tradycja). W formularzu
należy podać źródła nadesłanych utworów (nazwiska muzykantów, od których
pochodzą melodie, tytuły nagrań archiwalnych, publikacji itp.).

3. NAGRODY

· Pierwsza trójka laureatów III edycji konkursu Stara Tradycja w 2013 otrzyma nagrody pieniężne w wysokości:
2000 zł (I miejsce), 1500 zł (II miejsce) oraz 1000 zł (III miejsce).
·
Zdobywca I miejsca otrzyma także zaproszenie do gościnnego występu
podczas jednego z koncertów na Festiwalu „Nowa Tradycja” organizowanego
przez Program II Polskiego Radia (16-19 maja 2013, Warszawa).
·
Spośród laureatów konkursu wybrani zostaną uczestnicy tegorocznej edycji
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad
Wisłą (kategoria „Folklor rekonstruowany”).

4. JURY, OCENIANIE ZGŁOSZEŃ, WYŁANIANIE LAUREATÓW

·
Zwycięzcy konkursu (I, II i III miejsce, nagroda publiczności)
wyłonieni zostaną w głosowaniu jury (mistrzów i ekspertów) oraz
publiczności.
· W Jury konkursu zasiadają wiejscy muzykanci z różnych regionów Polski oraz eksperci – badacze polskiej muzyki ludowej.
Nazwiska
jurorów-muzykantów zostaną ogłoszone po zakończeniu przyjmowania
zgłoszeń do konkursu. Dobór muzykantów będzie związany z charakterem
zgłoszeń – w zamyśle organizatorów w jury zasiadać powinni muzykanci
reprezentujący różne regiony Polski, zdolni fachowo ocenić nagrania
reprezentujące muzyczną tradycję tych regionów.
Eksperci: Andrzej Bieńkowski, Piotr Kędziorek, Marcin Pospieszalski, Tomasz Nowak, Adam Strug.
·
W I etapie konkursu, na podstawie nadesłanych nagrań wyłonionych
zostanie dziesięciu uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w koncercie finałowym. Wszystkie zgłoszenia zostaną zakodowane
przez organizatora – jury oceniać będzie anonimowe nagrania. Nadesłane
utwory muszą zostać opatrzone dokładną informacją o pochodzeniu melodii
(nazwiska muzykantów, nazwy kapeli, regionu i wsi lub tytuły wydawnictw,
które stały się źródłem dla młodych muzyków).

Koncert finałowy
„Stara Tradycja” jest jednym z kluczowych wydarzeń Festiwalu „Wszystkie
Mazurki Świata” i łączy się z informacją i promocją całego Festiwalu.
Jest on wydarzeniem zarówno jako finał konkursu jak i jako spotkanie
jego uczestników. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie
uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w koncercie finałowym (7 maja
2013, Warszawa).

ZGŁOSZENIA (formularz i nagrania) PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 1 KWIETNIA 2013  NA ADRES:
stara.tradycja@festivalmazurki.pl

* * *

DO POBRANIA:

Formularz Zgłoszeniowy
Regulamin konkursu

* * *

Tegoroczna edycja Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” odbędzie się w dniach 6-12 maja 2013 r. w Warszawie.
Zobacz wstępny program festiwalu.

Strona festiwalu: www.festivalmazurki.pl