Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu Etnolog

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza na szkolenia wszystkich nauczycieli, którzy interesują się kulturą ludową i chcieliby razem z uczniami zrealizować projekt podejmujący zagadnienia dziedzictwa kulturalnego.

Podczas szkolenia organizatorzy postarają się przybliżyć co to jest metoda projektu, na czym polegają poszczególne etapy pracy nad projektem, jak dzielić zadania między uczniów i jak umiejętnie je oceniać.

Motywem przewodnim szkolenia będą projekty etnologiczne – pokażemy kilka przykładów prac uczniowskich związanych z tą tematyką oraz postaramy się zachęcić do podjęcia zagadnień dziedzictwa kultury tradycyjnej we własnych przedsięwzięciach.

Nieprzypadkowo szkolenia są organizowane w muzeach etnograficznych. Chcemy pokazać na jakiego typu wsparcie nasi uczestnicy mogą liczyć z ramienia tych instytucji. Liczymy, że nasza oferta spotka się z dużym zainteresowaniem, że przybliży nową metodę pracy z uczniami i zachęci do podejmowania ciekawej, a niezbyt popularnej tematyki, jaką jest kultura ludowa, dawne zwyczaje i tradycje.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na maila: anna.majewska@ceo.org.pl w tytule wpisując ‘szkolenie’ oraz miejsce, w którym ma się odbyć.

Miejsca i terminy:

1. 9.X. Prywatne Muzeum Etnograficzne, Wach (gmina Kadzidło, powiat Ostrołęcki)
2. 13.X Muzeum Wsi Kieleckiej, Tokarnia k. Chęcin
3. 16.X Muzeum Etnograficzne w Tarnowie
4. 23.X Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ceo.org.pl


TESTTT