Osowicze. Festiwal Zespołów Folklorystycznych

Osowicze. Festiwal Zespołów Folklorystycznych

Serdecznie zapraszamy do Białostockiego Muzeum Wsi na Festiwal Zespołów Folklorystycznych w niedzielę 27 września.
Festiwal będzie miał formę konkursu, w którym zostaną przyznane nagrody najlepszym zespołom.
Ogółem będzie występowało szesnaście zespołów.

Festiwal został przygotowany w ramach projektu Ocalić od zapomnienia.

Tak, jak w czasie poprzednich festynów będzie prowadzona sprzedaż rękodzieła ludowego
oraz regionalnych wyrobów kulinarnych.

Festiwal potrwa w godzinach od 11.00 do 17.00.

KulturaLudowa.pl objęła patronat medialny nad Festiwalem.

Zaproszone zespoły:

1. „Riabina” zespół śpiewaczy z Gabowych Grądów – istnieje od 1988 roku, jest jedynym zespołem folklorystycznym staroobrzędowców w Polsce. Grupa wykonuje, w zbliżonym do nowogródzko-pskowskiego, dialekcie języka rosyjskiego dawne pieśni weselne, ballady i korowody, choć śpiewa także inne pieśni rosyjskiego rodowodu.

2. Zespół Pieśni i Tańca z Białostocczyzny „Kurpie Zielone” istnieje od 1953 roku. Obecnie zespół "Kurpie Zielone" tworzą: chór, balet i orkiestra. Jego ideą niezmiennie jest rozpowszechnianie tradycji folklorystycznych Podlasia. Repertuar został wzbogacony o tańce i pieśni innych regionów Polski, wykonywane z użyciem strojów charakterystycznych dla tych regionów.
www.woak.bialystok.pl

3. „Pogranicze” z Szypliszk – istnieje od 1981 roku. Wykonuje lokalne wielogłosowe pieśni, tańce i obrzędy z kulturowego pogranicza polsko-litewskiego. Melodie lokalnych pieśni dwóch różnych narodowości są często wspólne na tym obszarze, a także tworzą – mimo odrębności – wspólny obszar tradycji.
www.pogranicze.szypliszki.eu

4. Zespół Regionalny „Lipsk" z Lipska powstał w 1973 roku. Jest zespołem śpiewaczym i obrzędowym. Kultywuje tradycje swojego subregionu: pogranicza polsko-czarnoruskiego.
www.kultura.lipsk.pl

5. „Klekociaki” z Bociek – zespół założony w 1962 roku; obecnie składa się z grupy śpiewaczej, kapeli i tancerzy. Charakterystyczna dla zespołu – od początku jego istnienia aż po dzień dzisiejszy – jest wielopokoleniowość.

6. „Rodyna” z Dubiażyna – zespół istnieje od 1991 roku. „Rodyna” kultywuje folklor swojej okolicy. W repertuarze posiada obrzędy (wesele, chrzciny, dożynki, zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą), pieśni obrzędowe, liryczne, religijne i żartobliwe.
www.rodyna.zup.org.pl

7. „Rada” z Mińska (Białoruś) – grupa powstała w 2006 roku. Przedmiotem jej zainteresowania jest tradycyjna muzyczna kultura białoruska, zwłaszcza gra na instrumentach, tańce białoruskie oraz męski śpiew.
www.folk.by

8. „Werwoczki” z Orli – zespół został założony jesienią 2008 roku Skupia się na repertuarze folklorystycznym rodem z Podlasia z wyszczególnieniem gminy Orla. Wykonuje pieśni w miejscowej gwarze oraz w językach ukraińskim, białoruskim, rosyjskim i polskim.

9. Zespół Tańca Ludowego „Bystry" z Augustowa powstał w 2002 roku. Skupia dzieci i młodzież zainteresowaną autentycznym folklorem Suwalszczyzny. W swym programach złożonych z lokalnych tańców i pieśni pragnie przybliżyć widzom klimat zabaw sprzed 3-4 pokoleń.
www.augustow.pl/zss/bystry.html

10. „Chanajki Klezmer Band” z Białegostoku – formacja klezmerska związana z Białymstokiem. Powstała w wyniku fascynacji utworami granymi przez klezmerów na terenie Podlasia. Wielokulturowość tego regonu zainspirowała grupę do poszukiwań własnego brzmienia, mającego korzenie w tradycyjnej muzyce żydowskiej.

11. „Dziczka” z Warszawy – zespół powstał w 2006 roku. Wykonywane przez grupę pieśni pochodzą głównie z lewobrzeżnej Ukrainy, gdzie Tatiana Sopiłka, kierownik zespołu, prowadzi badania etnomuzykologiczne. Ona też czuwa nad autentyzmem wykonywanych pieśni.
www.dziczka.pl

12. „Czyżowianie” z Czyż – zespół powstał na przełomie 1986/1987 roku, swoje ponad dwudziestopięcioletnie istnienie zawdzięcza przede wszystkim pasji i ogromnemu umiłowaniu śpiewu. Działalność grupy przyczynia się do popularyzacji Podlasia, kultywowania miejscowych tradycji, zwyczajów oraz obrzędowości.

13. Zespół Śpiewaczy z Turośli – działa od 1989r. W swoim repertuarze posiada bogaty zbiór pieśni i przyśpiewek ludowych, zalotnych, śpiewanych gwarą kurpiowską. Zespół oprócz pieśni przedstawia tradycyjne widowiska obrzędowe.

14. Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy – działa od 1991r. Zespół oprócz pieśni przedstawia widowiska obrzędowe m. in. „Śwęte ziecory” , „Wesele Kurpiowskie”.

15. Zespół dziecięcy „Płomyki” ze Studzianek – w repertuarze tego młodego zespołu znajdują się pieśni ludowe polskie oraz białoruskie.

16. Podlaska Kapela Ludowa „Zabuzaki” – powstała w 1993 roku, kontynuuje tradycje muzyczne nadbużańskiego Podlasia; kapela ma w repertuarze: kujawiaki, oberki i polki.

www.bialostockiemuzeumwsi.pl

TESTTT