Szkoła Mistrzów Tradycji – Warsztaty Muzyki Polesia Lubelskiego

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego zaprasza do nauki gry na tradycyjnych instrumentach, śpiewu oraz autentycznego repertuaru z regionu Polesia Lubelskiego. Uczyć będą najwybitniejsi mistrzowie z okolicy – Kapela Zdzisława
Marczuka oraz Katarzyna Halina Weremczuk z zespołem śpiewaczym Jutrzenka
z Dołhobród.

Zdzisław Marczuk –
multiinstrumentalista (skrzypce, trzyrzędowa harmonia polska, bębenek) i
śpiewak. Jeden z najwybitniejszych muzykantów swojej okolicy,
prawdopodobnie ostatni tego formatu. Świetny pedagog, animator
kulturalny. Na skrzypcach gra od wczesnego dzieciństwa a w wieku 12 lat
ogrywał już pierwsze wesela. Na harmonii nauczy się grać sam słuchając
innych muzykantów. Gra oberki, polki – przede wszystkim muzykę taneczną.

Zespół śpiewaczy Jutrzenka z Dołohobród –
Jeden z ciekawszych zespołów śpiewaczych w regionie. Posiada bardzo
bogaty i cenny repertuar pieśni jednogłosowych i wielogłosowych, w
języku polskim i w gwarze "chachłackiej", a także widowiska obrzędowe.

Katarzyna Halina Weremczuk –
Śpiewaczka, solistka zespołu Jutrzenka. Do wsi Dołhobrody
przeprowadziła się za mężem, przejęła miejscowy repertuar oraz zachowała
ciekawy repertuar własny ze wsi pochodzenia – Wyryk. Ma wyjątkowy,
charakterystyczny głos o czystej barwie. Jej repertuar pieśni obejmuje
ballady, pieśni weselne, żniwne, sobótkowe, kołysanki, wielkopostne,
wielkanocne, "włodarki" charakterystyczne dla okolicy Dołhobród i
"swańki" z okolic Wyryk.

Terminy: 14-16 lutego 2014 , 28 lutego – 2 marca 2014.

Miejsce: Ośrodek Edukacji Regionalnej w Hołownie, Hołowno 66, 21-222 Podedwórze

Zgłoszenia, informacje: smt.polesielubelskie@gmail.com, Tel. 697 387 670

Zapisy trwają do 31 stycznia. W przypadku warsztatów instrumentalnych
warunkiem udziału jest minimum podstawowych umiejętności i własny
instrument. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Finał: Zabawa zapustowa w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Hołownie 2 marca 2014.

O organizatorze:

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku z potrzeby wprowadzenia zmian w
środowisku wiejskim. Misją stowarzyszenia jest rozwój przedsiębiorczości
w oparciu o dziedzictwo kultury i zasoby środowiska naturalnego oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Większość działań jest realizowana w budynku starej szkoły w
Hołownie, którą przejęliśmy od Urzędu Gminy i wyremontowaliśmy własnymi
środkami i przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców. Dotychczas z
prowadzonych przez naszą placówkę zajęć poświęconych edukacji
regionalnej skorzystało około 15 tys. osób z całej Lubelszczyzny. Za
powyższe działania otrzymaliśmy w 2005 roku Nagrodę Główną Fundacji PRO
PUBLICO BONO w konkursie na najlepszą Inicjatywę obywatelską.

Ośrodek Edukacji Regionalnej znajduje się w Hołownie – wiosce
tematycznej Krainy Rumianku. W regionie do dziś prowadzi się tradycyjną
uprawę rumianku. Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi, domem z gliny i
słomy, wiejskim SPA z sauną i gabinetem mazażu, stodołą krytą słomą,
suszarnią ziół oraz profesjonalną kuchnią oferującą wszelkie usługi
gastronomiczne.

O regionie:

Polesie Lubelskie, określane również jako Południowe Podlasie, to
region gdzie mieszają się wpływy kultur Polski, Ukrainy i Białorusi.
Językiem pogranicza jest gwara tzw. “chachłacka”, czy jak to określają
mieszkańcy “swoja mowa”. W muzyce tradycyjnej dominują pieśni w gwarze
“chachłackiej” i choć czasem zostały już przetłumaczone na język polski
na naszych warsztatach będziemy je poznawać w oryginalnym brzmieniu.

Muzyka instrumentalna, taneczna, to tak jak w innych częściach Polski
oberki i polki. Łączą się tu wpływy Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny.
Ciekawe są także tańce. Część z nich już prawie całkiem zapomniana:
śþioch, łysy, kozak to różne zabawy taneczne o których usłyszeliśmy od
naszych mistrzów i które mamy także zamiar przywołać z pamięci.

Warsztaty
muzyki tradycyjnej odbywają się i są współfinansowane w ramach programu
Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła Mistrzów Tradycji”.

www.MuzykaPolesiaLubelskiego.blogspot.com

TESTTT